Het sneeuwklokje

Als ik zelf niet had gekeken, bij de kale boom,
had het net een droom geleken zoals je ze ’s winters droomt.

Maar ze staan er!                                                                                                        Sprietjes staan van een vinger lang,
zo maar uit de grond geschoten
voor geen wind of winter bang.

Sneeuw, in fijne witte vlokjes op elk                                                                  sprietje groen: klokjes die met klepels luiden
zoals echte klokken doen.

Soms kun je om kleine dingen
verwonderd staan
dat je hardop wilt gaan zingen
én dat heb ik dus gedaan
.      Mies Bouhuys


Noodhulp aardbevingsramp Turkije en Syrië.

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak. De actie afgelopen woensdag heeft het enorme bedrag opgeleverd van bijna 89 miljoen euro!

Maar deze ramp heeft nog veel meer hulp nodig!

Vandaag, zondag 19 februari is in onze kerk van Dalen, de diaconiecollecte voor deze grote ramp. De diaconie van Dalen zal het bedrag van deze collecte vandaag verdubbelen!


 Hartelijk welkom allemaal in onze Dorpskerk.

Ze zijn er weer…. de sneeuwklokjes. Het sneeuwklokje staat symbool voor hoop, (opnieuw) ontwaken en lenteverwachting. Op deze lente verwachtende zondagmorgen gaat voor onze ‘eigen’ dominee Peter den Braanker. De organist is Bert van der Klis.

Het ‘lied van de maand’,  van februari, is Lied 528

‘Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen’

Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar te ontmoeten en even bij te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 26 februari gaat voor Ds. Harm Veltman uit Almelo.  Het is de eerste zondag van de ‘Veertigdagentijd. De organist is dan Gea Wolters.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Noodhulp Aardbevingsramp Turkije en Syrië) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven.  Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen. Tel. 0524 795028. Betalen kan direct, of via overboeking.


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 12 februari, waren de bloemen voor de Fam. Salomons, aan de Brinken 32 in Dalen.  Een kaart, met groet van onze gemeente, is verstuurd naar H Waninge-Mepschen, in de Schutse, Coevorden.


Autodienst:

 Volgende week, zondag 26 februari, kunt u Henk Dekker bellen voor de autodienst. Tel. 0524 223742


-Om alvast in de agenda te zetten:

Maandag 20 maart 2023    Bijbels Koken in de Weme.

Vanaf 15.00 uur kunt u weer mee helpen te koken en om 18.00 uur gaan we dan aan Tafel.  -Meer info volgt in de Zondagsbrieven en in ons kerkblad de Zandloper.


 Agenda                             

Zondag 5 maart   –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  2e zondag ‘Veertigdagentijd’    


Zondag 12 maart  –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  3e zondag ‘Veertigdagentijd’

m.m.v.  ‘Polyfonie’ uit Stadskanaal


Zondag 19 maart  –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  4e zondag ‘Veertigdagentijd’