Goede morgen, welkom allemaal.

Ik met mijn en jij met jouw verhaal.

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.

Alles mag er zijn. God ik vraag U,

kom in onze kring.

Wees er bij , wanneer ik bid en zing.

Ik met mijn en U met uw verhaal,

                    verteld in mensentaal.          Lied 288

 Op deze eerste zondag van de ‘Veertigdagentijd’ gaat voor Ds. Harm Veltman uit Almelo. Een oude bekende: het is alweer meer dan tien jaar geleden dat Ds. Veltman waarnemend dominee was in onze Dorpskerk van Dalen. De organist van deze morgen is Gea Wolters.

Het ‘lied van de maand’,  van februari, is Lied 528

‘Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen’

Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar weer te zien en te ontmoeten én om (weer) even bij te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 5 maart gaat voor Ds. Peter den Braanker. Het is dan de tweede zondag van de ‘Veertigdagentijd. De organist is die ochtend Geert Meendering uit Borger.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Weeskinderen Zambia) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven.  Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen. Tel. 0524 795028


-Om alvast in de agenda te zetten:

Maandag 20 maart 2023,           Bijbels Koken in de Weme.

Vanaf 15.00 uur kunt u weer  mee helpen te koken en om 18.00 uur gaan we dan aan Tafel.  -Meer info volgt in de Zondagsbrieven en in het maart-nummer van kerkblad de Zandloper.


-Een groet van de gemeente:

 Vorige week, zondag 19 februari, waren de bloemen voor mevr. Boesjes, Kolkakkers 45 in Dalen. Een kaart, met groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. Wilting, Dalerveensestraat 30, ook in Dalen.


-Autodienst:

Degene die zondag 5 maart gebruik wenst te maken van  de autodienst om de kerkdienst bij te kunnen wonen wordt verzocht om, uiterlijk de zaterdag voor de betreffende kerkdienst, contact op te nemen met Hanneke Koops tel. 06 56148425


-Collecte aardbeving Turkije en Syrië:

Vorige week zondag, 19 februari, was de collecte in onze kerk voor de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. De gezamenlijke collecte van kerk en diaconie ging in z’n geheel naar Giro555. De opbrengst in onze Dorpskerk van Dalen is verdubbeld en verhoogd naar    € 1000,- Alle gevers heel hartelijk bedankt!


-Kliederkerk in Dalen:

Wat is de Kliederkerk? De Kliederkerk is voor iedereen. Zowel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Kliederkerk wil zeggen: midden in de chaos, in het geklieder van het dagelijks bestaan is God aanwezig. Vanuit die chaos wil Hij iets moois creëren. Met samen ontdekken en samen vieren, willen we verhalen uit de bijbel samen beleven.

Zondag 12 maart 2023, van 10.00 tot 12.00 uur is er weer Kliederkerk. Allemaal van harte welkom! Wat het thema deze keer is, kun je zelf komen beleven.

Zondag 9 april 2023, is het Eerste Paasdag. Met Pasen is het bij veel mensen de gewoonte om te brunchen. Daarom willen we na het ‘samen vieren’; ook de mensen uit de kerkdienst uitnodigen om te komen. Samen  eten in De Weme op het Paasfeest, zo kunnen we dan deze 3e keer Kliederkerk feestelijk afsluiten. Geheel passend bij het jaarthema ‘Aan tafel!’


Agenda                             

Zondag 12 maart  –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  3e zondag ‘Veertigdagentijd’  

m.m.v.  ‘Polyfonie’ uit Stadskanaal


Zondag 19 maart  –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  4e zondag ‘Veertigdagentijd’


Zondag 26 maart   –  10.00 uur

Ds. P den Braanker  5e zondag ‘Veertigdagentijd’