Allemaal hartelijk welkom – Bliede daj d’r bint!

Het is vandaag de 3e zondag in de ‘Veertigdagentijd’.

In deze dienst zal medewerking worden verleend door:

o.l.v. dirigent Ronald IJmker en m.m.v. organist Gerben van der Plaats.

De  voorganger op deze zangochtend is onze predikant Peter den Braanker, uit Dalen.

Het lied van de maand maart, is Lied 543: 1, 2 en 3     Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd’

Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar weer te zien en te ontmoeten én om (weer) even bij te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 19 maart gaat voor Ds. Peter den Braanker. Het is dan de vierde zondag in de ‘Veertigdagentijd’. De organist is die ochtend Geert Meendering uit Borger.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Binnenlands Diaconaat) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven.  Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen. Tel. 0524 795028


Spreuk van de zondag:

‘Weten wat men niet weet én weten wat men wel weet: dat is pas kennis     Confusius  


-Autodienst:

Zondag 19 maart heeft Heika Meppelink autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag uiterlijk zaterdags even bellen met Heika: 06 10814647


-Bijbels koken op maandag 20 maart:

Bijbels Koken in de Weme

Vanaf 15.00 uur kunt u weer  mee helpen te koken en om 18.00 uur gaan we dan aan Tafel.  -Graag van tevoren opgeven bij: Fam. den Braanker. tel. 0524 551251

den.braanker.pa@kpnmail.nl


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 5 maart, waren de bloemen voor mevr. J Jansen aan de Luunkamp in Dalen  Een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. G Smit, aan de Grondzeiler ook in Dalen.


-Kaartenverkoop:

Volgende week, zondag 19 maart, heeft Hennie Siebum weer de kaartentafel klaar staan. Na de dienst, is er dan achter in de kerk,  gelegenheid om mooie Paaskaarten bij Hennie te kopen.  Van harte aanbevolen!


-Vandaag Kliederkerk in Dalen:

Wat is de Kliederkerk? De Kliederkerk is voor iedereen! Zowel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Kliederkerk wil zeggen: midden in de chaos, in het geklieder van het dagelijks bestaan is God aanwezig. Vanuit die chaos wil Hij iets moois creëren. Met samen ontdekken en samen vieren, willen we verhalen uit de Bijbel beleven. Kliederkerk is er deze ochtend van 10.00 t/m 12.00 uur!   -Zondag 9 april 2023, is het Eerste Paasdag. Met Pasen is het bij veel mensen de gewoonte om te brunchen. Daarom willen we na het ‘samen vieren’; ook de mensen uit de kerkdienst uitnodigen om te komen. Samen  eten in De Weme op het Paasfeest, zo kunnen we dan deze 3e keer Kliederkerk feestelijk afsluiten. Geheel passend bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Hierbij is iedereen uitgenodigd om, na de Paasdienst,  aan te schuiven bij deze brunch in de Weme.


 Agenda

Zondag 26 maart   –  10.00 uur

Ds. P den Braanker

5e zondag ‘Veertigdagentijd’  


Zondag 2 april  –  10.00 uur

Ds. H Jumelet uit Erica

Palmzondag  

< Paascyclus 2023 >

-Donderdag 6 april  – 19.00 uur                                               Avonddienst op Witte donderdag:

Viering van het Heilig Avondmaal.   


-Vrijdag 7 april  –  19.00 uur

Avonddienst op Goede vrijdag:

Een wake bij het kruis.   


-Zondag 9 april  –  10.00 uur 

Ochtenddienst op Paaszondag:

Het feest van de Opstanding.