Veertigdagentijd’

Neem de tijd. Ja, neem de tijd om jezelf te ontmoeten, als een zwerver door de woestijn.

Neem de tijd, om uit je kwetsbaarheid weer op te staan. Kracht te putten uit de Bron.

Rondom jou te kijken en te voelen, dat niemand ooit alleen gaat.

Neem de tijd. Ja, neem de tijd om oog in oog te staan met wat jou beweegt en te voelen wat jouw woestijntocht kleur geeft.

Neem de tijd. Neem gerust jouw tijd om wel veertig dagen te voelen: er zit méér in mij.

Licht daagt aan de horizon!     Antoon van de Putte

 


Welkom op deze vierde zondag in de Veertigdagentijd. De voorganger vanmorgen is Ds. Peter den Braanker en de organist is Geert Meendering uit Borger.  Het lied van de maand maart, is Lied 543: 1, 2 en 3  Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd’ Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar weer te zien en te ontmoeten én om (weer) even bij te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 26 maart gaat voor Ds. P den Braanker. Het is dan de vijfde zondag in de ‘Veertigdagentijd’. De organist is die ochtend Bert van der Klis, uit Emmen.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Kliederkerk Dalen) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven.  Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen.


Bijbels koken op maandag 20 maart:

Bijbels Koken in de Weme. Vanaf 15.00 uur kunt u weer  mee helpen te koken en om 18.00 uur gaan we dan aan Tafel.  -Graag opgeven bij: Fam. den Braanker. tel. 0524 551251 den.braanker.pa@kpnmail.nl


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 12 maart, waren de bloemen voor mevr. Assen-Engels in de Selkersgoorn, in Dalen.  Een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. Dekker, aan de Hakstee in Wachtum..


-Kaartenverkoop:

Vandaag, zondag 19 maart, heeft Hennie Siebum weer de kaartentafel klaar staan. Na de dienst, is er dan achter in de kerk,  gelegenheid om mooie Paaskaarten bij Hennie te kopen.  Van harte aanbevolen!


-Kliederkerk in Dalen:

Zondag 9 april 2023, is het Eerste Paasdag. Met Pasen is het bij veel mensen de gewoonte om te brunchen. Daarom willen we vanuit de Kliederkerk, na het ‘samen vieren’; ook de mensen uit de kerkdienst uitnodigen om te komen, om samen  te eten in De Weme. Zo kunnen we dan deze derde Kliederkerk feestelijk afsluiten. Geheel passend bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Hierbij is iedereen uitgenodigd om, na de Paasdienst,  aan te schuiven bij deze brunch in de Weme, Hoofdstraat 24


-Autodienst:

 Zondag 26 maart heeft Kees Matthijsse autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag uiterlijk zaterdags even bellen met Kees: 0524 550696


-Spreuk van de zondag:

‘Het zijn niet de bergen en dalen die het leven moeilijk maken, maar het is ‘het steentje in je schoen’ Agenda

Zondag 2 april  –  10.00 uur

Ds. H. Jumelet uit Erica   –Palmzondag-  


< Paascyclus 2023 >

-Donderdag 6 april  – 19.00 uur                                               Avonddienst op Witte donderdag:

Viering van het Heilig Avondmaal.


-Vrijdag 7 april  –  19.00 uur

Avonddienst op Goede vrijdag:

Een wake bij het kruis.


 -Zondag 9 april  –  10.00 uur 

Ochtenddienst op Paaszondag:

Het feest van de Opstanding.