Tijd

Naar alles  (draaien, draaien, draaien)

 Is er een seizoen

En een tijd voor elk doel, onder de hemel

Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven

Een tijd om te planten, een tijd om te oogsten

Een tijd om te lachen, een tijd om te huilen

Naar alles (draaien, draaien, draaien)

Is er een seizoen

En een tijd voor elk doel, onder de hemel

Een tijd om op te bouwen, een tijd om af te breken

Een tijd om te dansen, een tijd om te rouwen

Een tijd om te winnen, een tijd om te verliezen

Naar alles, is er een seizoen!      Prediker 3:1-8

Vertaling van Turn, Turn, Turn. – the Byrds


Welkom allemaal op deze eerste zondag in de zomertijd. In totaal duurt de zomertijd 31 weken, oftewel 217 dagen. 29 oktober begint de wintertijd.   Op deze lentemorgen in de ‘Veertigdagentijd’, gaat voor onze eigen Ds. Peter den Braanker. De organist  van deze ochtend is Bert van der Klis uit Emmen.

Het lied van de maand maart, is Lied 543: 1, 2 en 3     Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd’  Na de dienst is iedereen van harte welkom, om onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar weer te zien en te ontmoeten én om (weer) even bij te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 2 april  -Palmzondag–  is Ds. H. Jumelet uit Erica, onze voorganger. De organist is Jouke Hordijk.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Jongeren Bangladesh) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven.  Verkrijgbaar aan Mr. Cassastr. 62 Dalen. T. 0524 795028


-Autodienst:

Zondag 2 april 2023, heeft Henk Dekker autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag uiterlijk zaterdags even bellen met Henk: 0524 223742


-Spreuk van de zondag:

Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je geen tijd hebt.


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 19 maart, waren de bloemen voor mevr. G. Zwiers, Gluvinksweg 6, Dalen.  Een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. Lucie ter Waarbeek aan de Dwenger in Coevorden.


-Kliederkerk in Dalen:

Zondag 9 april 2023, is het Eerste Paasdag. Met Pasen is het bij veel mensen de gewoonte om te brunchen. Dit keer is er na de dienst geen koffie onder het orgel, maar een brunch in de Weme, met iedereen van de Kliederkerk. Zo kunnen we passend bij het jaarthema ‘Aan Tafel!’ de 3de keer Kliederkerk samen afsluiten. Iedereen is van harte welkom!


-Nei Noaberschap Dalen:

Dalen is een dorp, waarin veel mensen elkaar al wel kennen. Er zijn, naast onze Dorpskerk, verenigingen waarin inwoners elkaar tegen kunnen komen en waar hulp vragen én hulp aanbieden als vanzelf gaat. Er zijn echter ook inwoners (van alle leeftijden) die hier buiten de boot vallen.        Voor hen is er het ‘Nei Noaberschap’ in Dalen. Met Noaberschap willen ze deze sociale kracht een stapje verder brengen. Met gerichte acties vanuit het Nei Noaberschap Dalen willen we iedereen erbij betrekken.                      Wilt u hiervan meer weten, dan kunt u bellen met Albertje Wilting 06 13965444, of Ieneke Bouwers 06 12591176


Agenda

-Overzicht van de kerkdiensten met Pasen:

In de stille week voor Pasen en op Paasmorgen zijn er in onze Dorpskerk de onderstaande diensten. Let op: de avonddiensten beginnen om half acht! (niet om 7 uur)

< Paascyclus 2023 >

-Donderdag 6 april  – 19.30 uur                                               Avonddienst op Witte donderdag:

Viering van het Heilig Avondmaal.   


-Vrijdag 7 april  –  19.30 uur                                                         Avonddienst op Goede vrijdag:

Een wake bij het kruis.   


-Zondag 9 april  –  10.00 uur                                                       Ochtenddienst op Paaszondag:

Het feest van de Opstanding