De Heer is  waarlijk opgestaan

Allemaal hartelijk welkom op deze feestelijke Paasmorgen. Wij vieren vandaag het feest van de opstanding. De voorganger van deze Paasochtend is   Ds. Peter den Braanker. De organist is vanmorgen Geert Meendering en Titus Troelstra is de trompettist.

Het lied van de maand april,  is Lied: 623: 1, 2, en 9  ‘O hart, spring op vol vreugde, want dit is ongehoord”

Na de dienst is iedereen van harte welkom, om met elkaar koffie te drinken en te brunchen in het gebouw De Weme. Zo kunnen we passend bij het jaarthema ‘Aan tafel’ samen met iedereen van de Kliederkerk, elkaar ontmoeten en  genieten van een lekkere brunch.


-Dienst volgende week zondag:

Aanstaande zondag 16 april is het de zondag van ‘Beloken Pasen’. Op deze zondag na Pasen gaat voor onze eigen dominee Peter den Braanker. De organist is dan Geert Meendering uit Borger.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Paascollecte Moldavië) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan de Meester Cassastraat 62 in Dalen. tel. 0524 795028


-Om in de agenda te zetten:

De volgende Kliederkerk is op zondag 14 mei a.s. Iedere tweede zondag van de maand is er de Kliederkerk in de Weme. De Kliederkerk is er voor iedereen. Zowel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen die het leuk vinden om creatief te bezig te zijn. Welkom allemaal!


-Autodienst:

Zondag 16 april 2023, heeft Geertje Goelema  autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag even bellen met Geertje tel. 0524 550556


-Paascollecte 2023: ‘Uit liefde voor jou’

Het is vandaag Pasen. Na veertig dagen van inkeer en bezinning vieren we vandaag het feest van Jezus opstanding, die zijn leven uit liefde voor ons heeft gegeven. Het geeft ons hoop en zet ons aan, om Zijn liefde te delen met de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.  Om alle activiteiten die horen bij deze gedachte, is er naast de inzet van mensen ook geld nodig. Daarom doen we een beroep aan u. In de afgelopen stille week voor Pasen is de Paascollecte-brief bij u in de bus gedaan. Deze Paascollecte wordt van harte bij u aanbevolen!  Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.


-Kaartenverkoop:

Volgende week, zondag 16 april, heeft Hennie Siebum weer de kaartentafel klaar staan. Na de dienst, is er dan achter in de kerk,  gelegenheid om weer mooie kaarten bij Hennie te kopen.  Van harte aanbevolen!


-Een groet van de gemeente:

Vorige week zondag 2 april, waren de bloemen voor mevr, Wikje de Jong, Oude Dalerveensestraat in Dalen. Een kaart, een groet van onze gemeente, is verstuurd naar dhr. Victor v d Laan, Burg. Fonteinstraat in Dalen.


-Paasgedicht:

 Op de weg van je leven ligt een steen, die

onbeweeglijk lijkt. Wie zal de steen wegrollen?

Op diezelfde weg kan er een ontmoeting plaats

vinden. Iemand spreekt je aan. Iemand ontmoet je.

Iemand tikt op je schouders

Een woord raakt je hart, de steen komt in beweging.

Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht.

Je voelt je uitgenodigd, Je voelt nieuwe kracht komen

Je bent opnieuw aanwezig.


Agenda

Zondag 23 april   –  10.00 uur

Ds. H. Katerberg uit Borger

‘Drentstalige dienst’   


Zondag 30 april  –  10.00 uur

Ds. L van der Veer uit Oosterhesselen.