Allemaal welkom op deze zondag van Beloken Pasen. Beloken Pasen (of Beloken zondag), is de eerste zondag na Pasen; er zijn veel verschillende namen voor deze dag; beloken is afkomstig van het woord beluiken of het oude werkwoord luiken en staat voor het sluiten van de paasweken. De Paastijd wordt op deze dag (af)gesloten. De voorganger van deze morgen Is Ds. Peter den Braanker en de organist is Geert Meendering uit Borger.

Het lied van de maand april,  is Lied: 623: 1, 2, en 9  ‘O hart, spring op vol vreugde, want dit is ongehoord”


-Dienst volgende week zondag:

Aanstaande zondag 23 april is er in onze Dorpskerk van Dalen een Drentse dienst. In deze speciale dienst is Ds. Katerberg uit Borger de voorganger. De organist die ochtend is Gea Wolters uit Dalen.


-De Collectes van vandaag:

 Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar: Mr. Cassastr. 62 in Dalen tel. 0524 795028


-De Heer heeft mij gezien:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Ben ik opnieuw geboren en getogen

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt hij steeds met stille overmacht

En zo neemt hij voor lief mijn onvermogen

Huub Oosterhuis 1-11-1933 – 9 april 2023


-Om in de agenda te zetten:

De volgende Kliederkerk is op zondag 14 mei a.s. Iedere tweede zondag van de maand is er de Kliederkerk in de Weme. De Kliederkerk is er voor iedereen. Zowel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen die het leuk vinden om creatief te bezig te zijn. Welkom allemaal!


-Autodienst:

Zondag 23 april 2023, heeft Heika Meppelink weer  autodienst. Wilt u hiervan gebruik maken dan graag even bellen met Heika tel. 06 10814647


-Kaartenverkoop:

Vandaag, zondag 16 april, heeft Hennie Siebum de kaartentafel klaar staan. Na de dienst, is er dan achter in de kerk,  gelegenheid om weer mooie kaarten bij Hennie te kopen.  Van harte aanbevolen!


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, Paaszondag 9 april, waren de bloemen voor de fam. Wierts, Wettringerlaan 15, Dalen. En een kaart, met groet van onze gemeente, is verstuurd naar dhr. H. Uneken, Wettringerlaan 13a, ook in Dalen.


-Mooi versierde kerk op Paasmorgen:

De bloemencommissie heeft met de Paasdagen weer heel veel tijd gestoken in het maken van vele mooie bloemstukken. De kerk was weer prachtig versierd. Het gaf de feestelijke Paasdienst iets heel speciaals. Iedereen die heeft meegewerkt, hartelijk bedankt!


Agenda

Zondag 30 april  –  10.00 uur

Ds. L van der Veer uit Oosterhesselen.


Zondag 7 mei  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker.


Zondag 14 mei  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker.