Welkom vanmorgen in onze Dorpskerk van Dalen. Het voorjaar is volop bezig en de zomer komt er aan. De eerste klaprozen zijn al te zien. De Klaproos: ‘Symbool van liefde, kracht en vriendschap, maar ook van verbinding en hoop’. In deze dienst van hoop en verbinding gaat vanmorgen voor, dominee Peter den Braanker. De organist is Geert Meendering.

Het lied van de maand mei, is Lied: 664:  ‘Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit’

Na de dienst, is er achter in de kerk, gelegenheid om met elkaar een bakkie koffie of thee te drinken. Elkaar te ontmoeten en weer even bij te praten.

Iedereen is van harte welkom!


-Dienst volgende week zondag:

Aanstaande zondag 14 mei is er in onze Dorpskerk van Dalen weer dienst. In deze dienst gaat ook weer voor onze eigen dominee Peter den Braanker. De organist volgende week is Jouke Hordijk uit Sleen.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Oekraïne) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan de Meester Cassastraat 62 in Dalen, tel. 0524 795028. Vandaag zondag 7 mei, is het de eerste zondag van de maand. U kunt vandaag, na de dienst, ook de collectemunten kopen in de consistoriekamer van de kerk.


-Verjaren

Verjaren is, de kleuren van de regenboog
weer helder zien, in ander licht;
je graag gewonnen geven
aan ’t nieuwe vergezicht.
Verjaren is, de deur weer openzetten
voor wat onaangekondigd straalt;
de vogels horen, bloemen zien,
begrijpen wat een kind verhaalt.
Verjaren is, in dankbaarheid ook zingen
en in het komende levensjaar
blij te zijn met de kleine dingen,
want die zijn in ‘t leven zo kostbaar.


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 30 april, waren de bloemen voor dhr. H. Zwiers, Oude Coevorderweg 7 in Dalen. En een kaart, met groet van onze gemeente, is verstuurd naar de fam. Dekker aan de Hakstee 6 in Wachtum.


-Diaconiecollecte van vandaag:

KERK IN ACTIE– NOODHULP OEKRAÏNE

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.


-Om alvast in de agenda te zetten:

Deze zomer zijn er weer de zomeravondmarkten in Dalen. Als Dorpskerk van Dalen zijn wij ook weer van plan om deel te nemen met de traditionele bazaar in én rond de Weme. Om dit alles mogelijk te maken hebben we nog weer verkoopbare spulletjes nodig o.a. Boeken, speelgoed en huishoudelijke artikelen. GEEN  meubilair, kleding en elektrische apparatuur.  Verzoek om spullen verpakt in dozen aan te leveren.  U kunt deze inbrengen in de Weme, Hoofdstraat 24, Dalen,  op: Zaterdag 20 mei vanaf 10 uur tot 12:00 uur en op Zaterdag 10 juni vanaf 10 uur tot 12 :00 uur.

*Meer informatie in de Zandloper én op de Kerkwebsite


Autodienst:

Volgende week zondag 14 mei 2023 is de chauffeur van de autodienst Hanneke Koops. Graag een dag van te voren even bellen met Hanneke: tel. 06 48425561


-Kliederkerk Dalen:

Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Allemaal van harte welkoml!

De volgende Kliederkerk is  volgende week zondag 14 mei in de Weme. Hoofdstr. 24 Dalen.


 Agenda

Zondag 21 mei  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo.


Zondag 28 mei  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker.

Pinksterdienst