Moeder

Ze is je verzorger, je coach en docent

Ze is pas gelukkig, als jij dat ook bent

Je grootste supporter, je baken… je vriend

Ze geeft je soms stiekem meer dan je verdient

Voortdurend degene, die iedereen verbindt

Ze is zoveel meer dan, een vrouw met een kind.

Allemaal welkom op deze Moederdagochtend in onze Dorpskerk van Dalen. Vanmorgen is dominee Peter den Braanker uw voorganger. De organist van  vandaag is Jouke Hordijk uit Sleen.


Het lied van de maand mei, is Lied: 664: ‘Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit’

Na de dienst, is er achter in de kerk, gelegenheid om met elkaar een bakkie koffie of thee te drinken. Elkaar te ontmoeten en weer even bij te praten.

Iedereen is van harte welkom!


-Dienst volgende week zondag:

Aanstaande zondag 21 mei is er in onze Dorpskerk van Dalen weer dienst. In deze dienst gaat Ds. H. Veltman, uit Almelo, voor.  De organist volgende week is ook weer Jouke Hordijk uit Sleen.


-De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (binnenlands diaconaat) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan de Meester Cassastraat 62 in Dalen, tel. 0524 795028.


Autodienst:

Volgende week zondag 21 mei 2023 is de chauffeur van de autodienst Geertje Goelema. Graag een dag van te voren even bellen met Geertje: tel. 0524 550556


-Spreuk van de zondag:

Het is beter te handelen en dan spijt te hebben,  dan niet te handelen en dan spijt te hebben.                                                                                                    Machiavelli


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 7 mei, waren de bloemen voor mevr. Gubler, Middendorp 10 in Wachtum. En een kaart, met groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. L. ter Waarbeek, Dwenger 121 in Coevorden.


-Nieuws van de PKN:

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee!’ Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Het is een oproep en uitdaging om gezamenlijk als kerk contact te leggen met andere christenen in je eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.


-Inzameling goederen bazaar:

 Deze zomer zijn er weer de zomeravondmarkten in Dalen. Als Dorpskerk van Dalen zijn wij ook weer van plan om deel te nemen met de traditionele bazaar in én rond de Weme. Om dit alles mogelijk te maken hebben we nog weer verkoopbare spulletjes nodig o.a. Boeken, speelgoed en huishoudelijke artikelen. GEEN  meubilair, kleding en elektrische apparatuur.  Verzoek om spullen verpakt in dozen aan te leveren.  U kunt deze inbrengen in de Weme, Hoofdstraat 24, Dalen.  De eerste inzamelingsdag is komende Zaterdag 20 mei, vanaf 10 uur tot 12:00 uur en de tweede keer is op  Zaterdag 10 juni, vanaf 10 uur tot 12 :00 uur.

*Meer informatie in de Zandloper én op de Kerkwebsite


-Kliederkerk Dalen:

Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. De Kliederkerk is er vandaag in de Weme  nog tot 12 uur!

Allemaal van harte welkoml!


 Agenda

Zondag 28 mei  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker.   Pinksterdienst


Zondag 4 juni  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker .


Zondag 11 juni  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker.  Heilig Avondmaal