Welkom op deze allerlaatste zondag na Pasen én voor Pinksteren. Deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt ook wel Wezen-zondag genoemd: “Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achter gebleven. Wij voelen ons een beetje alleen; verweesd”. Vandaag is (een oude bekende) de voorganger: Ds. H. Veltman uit Almelo. De organist is Jouke Hordijk uit Sleen.

Het lied van de maand mei, is Lied: 664: ‘Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit’.

Na de dienst, is er achter in de kerk, gelegenheid om met elkaar een bakkie koffie of thee te drinken. Elkaar te ontmoeten en weer even bij te praten.

Iedereen is van harte welkom!


-Dienst volgende week zondag:

Aanstaande zondag 28 mei vieren wij het Pinksterfeest. Op deze Pinkstermorgen gaat voor onze eigen dominee Peter den Braanker. De organist met Pinksteren is Geert Meendering uit Borger.


-De Collectes van vandaag:

 Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (collecte PKN 2023 – Missionair werk) én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastr.62 in Dalen, tel. 0524 795028. Volgende week is de eerste zondag van de maand.


Autodienst:

 Volgende week zondag 28 mei, is de chauffeur van de autodienst Heika Meppelink. Graag een dag van te voren even bellen met Heika: tel. 06 10814647


-Kliederkerk Dalen:

 Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. De Kliederkerk is er iedere    tweede zondag van de maand. De volgende Kliederkerk is zondag 11 juni in de Weme.  Van 10  tot 12 uur!  Allemaal van harte welkoml!


-Een groet van de gemeente:

Vorige week, zondag 14 mei, waren de bloemen voor fam. Salomons, De Brinken 32  in Dalen. En een kaart, met groet van onze gemeente, is verstuurd naar fam. Middelveld, Burg. Meester Fonteinstraat 16  in Dalen.


-Inzameling goederen bazaar:

Deze zomer zijn er weer de zomeravondmarkten in Dalen. Als Dorpskerk van Dalen zijn wij ook weer van plan om deel te nemen met de traditionele bazaar in én rond de Weme. Om dit alles mogelijk te maken hebben we nog weer verkoopbare spulletjes nodig o.a. Boeken, speelgoed en huishoudelijke artikelen. GEEN  meubilair, kleding en elektrische apparatuur.  Verzoek om spullen verpakt in dozen aan te leveren.  U kunt deze inbrengen in de Weme, Hoofdstraat 24, Dalen.  *Zaterdag 10 juni, vanaf 10 uur tot 12.00 uur is de 2de   én laatste mogelijkheid om spullen in te leveren!

*Meer info in de Zandloper én op de Kerkwebsite.


 -Diaconiecollecte van vandaag – uitgelicht:

Pioniersplekken – Nieuwe vormen van kerk-zijn, binnen de Protestantse Kerk, zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bijvoorbeeld bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen/kliederkerk  en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.


-Spreuk van de zondag:

Drie belangrijke dingen voor het geluk in je leven zijn: iets te doen te hebben, iets om van te houden  en iets om voor te hopen.

― George Washington Burnap         Amerikaans predikant 1802-1859


Agenda

Zondag 4 juni  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker .


Zondag 11 juni  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker.  Heilig Avondmaal


Zondag 18 juni  –  10.00 uur

Ds. De Boer-Knegt uit Dalen