Zomer

Zon oh Zon er gaat niets boven
zomerdagen loom en luuw
ik zal het Zonlicht blijven loven
maar denk niet dat ‘k de schaduw schuw.

                                                                 Toon Hermans

 Welkom allemaal op deze laatste zondag van de zomermaand augustus. In de dienst van vandaag gaat voor Ds. L van der Veer uit Oosterhesselen. De organist van deze ochtend is Geert Meendering uit Borger.

Het lied van de maand augustus, is Lied 880 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’.

Na de dienst, is er achter in de kerk, gelegenheid om met elkaar een bakkie koffie of thee te drinken. Elkaar te ontmoeten en weer even bij te praten. Iedereen is van harte welkom!


Dienst volgende week zondag:

 Zondag 3 september gaat voor Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen. Bert van der Klis uit Emmen bespeelt dan de toetsen van ons Scheuerorgel uit 1845.


-De collectes van vandaag:

 Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (algemene diaconale doelen)  én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collecte-munten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastr.62 in Dalen, tel. 0524 795028. Volgende week zondag (de eerste zondag van de maand) zijn de munten ook te koop, na de dienst, in de kerk.


Autodienst:

Volgende week zondag 3 september is Henk Dekker de chauffeur van de autodienst. -Wilt u graag naar de kerk en u hebt geen vervoer. Bel dan (uiterlijk een dag van te voren) even met Henk: tel. 0524 223742


-Kaartverkoop:

Volgende week zondag is er weer de maandelijkse kaartverkoop, na de dienst, achter in de kerk.


-Een groet van de gemeente:

Vorige week (zondag 20 augustus) zijn de bloemen vanuit de kerk bezorgd bij Fam. Albring-Epping, Dalerveensestraat 2 in Dalen.  En een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar Mevr. J. Veerenhuis aan de Stroetendijk 2 in Dalerveen.


-Een nieuwe Cantorij voor de Zanddorpen!

Het plan is om, met een start op 14 september, te beginnen met een cantorij in een nieuwe opzet. Samengesteld uit zangers en zangeressen uit de verschillende Zanddorpen. Daarbij is het doel om op regelmatige basis een bijdrage te leveren in vieringen in één van de Zanddorpen. Meer informatie hierover bij Jouke Hordijk tel. 0591 362361 en op onze kerkwebsite www.dorpskerkdalen.nl


-Diaconie project startzondag:

‘In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Van startzondag 17 september t/m de Oogstdienst op 5 november, kunt u iedere zondag in onze kerk (houdbaar) voedsel doneren voor de Voedselbank. Voedsel is nu dringend nodig: dit kan b.v. zijn: blikgroenten, soep, pastasauzen e.d., houdbaar broodbeleg, thee en alle dagelijks (houdbaar) voedsel, maar b.v. ook closetpapier. Daarnaast staan er, in onze kerk van Dalen, bij de beide uitgangen (t/m de Oogstdienst) de collectebussen van de Voedselbank. Meer info volgt!


-Spreuk van de zondag:

 Wie alleen naar het verleden kijkt,

staat altijd met zijn rug naar de toekomst

                                                            Luc Versteylen


 Agenda

Zondag 10 september  –  10.00 uur

Ds. H. Knegt de Boer uit Dalen


Zondag 17 september  –  10.00 uur

Mevr. H. Mertens uit Meppen

 Startzondag, m.m.v. de Breibergers uit Dalerpeel.


Zondag 24 september  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo