Zandloper –Dalen -september 2023

PKN – We leven in een gebroken wereld. Telkens moeten er mensen door oorlog, onderdrukking, klimaatverandering of een gebrek aan perspectief op zoek gaan naar veiligheid. Vanuit het verlangen naar een wereld waarin relaties goed zijn, in het groot en in het klein en in het geloof in God die goede relaties wil, zet de Protestantse Kerk zich samen met lokale gemeenten, kerken en partnerorganisaties wereldwijd in voor mensen op de vlucht.


-Vluchtelingen zijn er altijd geweest. Wereldwijd verlaten mensen, al eeuwen lang, hun vertrouwde omgeving omdat er geen uitzicht is op een toekomst. Ook in Nederland hebben vluchtelingen al eeuwenlang een plek gekregen en zijn volledig ingeburgerd. In al die eeuwen is, mede door deze vluchtelingen, de Nederlandse identiteit vormgegeven, zoals die nu is. Naast de geschiedenisles op school, was mijn eerste ervaring met vluchtelingen, die van de Vietnamese bootvluchtelingen (eind jaren zeventig). Ik was werkzaam in het bakkersbedrijf van mijn ouders, toen op een zekere dag een bakker uit Vietnam solliciteerde. Hij was al maanden aan het zoeken naar een baan en mijn vader gaf hem, ondanks alle vooroordelen die er toen waren,  die kans. Wat hebben wij veel van die man geleerd. Bakkersvaardigheden, die we hier nog helemaal niet kenden. Maar daarnaast ook vooral de ‘rust’ tijdens het werk en de aandacht voor de ander. Kortom, een heel plezierig mens om mee samen te werken én van te leren.-

Feiten en cijfers mensen op de vlucht (PKN)
  • Van de bijna 108,4 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 35,3 miljoen vluchteling: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. Daarnaast zijn maar liefst 62,5 miljoen mensen ontheemd (UNHCR, 2023).
  • In 2022 vroegen 35.535 mensen asiel aan in Nederland. Dit is een stijging ten opzichte van 2021. Daarnaast deden 1.529 mensen een herhaalde asielaanvraag. Ook reisden 10.927 mensen hun familieleden achterna, ook wel ‘nareizigers’ genoemd. Het totaal aantal asielzoekers in Nederland in 2022 komt daarmee op 47.991. Veruit de grootste groep kwam uit Syrië, gevolgd door Turkije en Afghanistan. In 2021 bedroeg het totaal aantal asielzoekers 36.620 (UNHCR, 2023).
  • In de hele EU werden in 2022 966.000 asielaanvragen gedaan. Afgezet tegen het aantal inwoners zat Nederland dichtbij het EU-gemiddelde. Naar schatting zijn er enkele tienduizenden mensen zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden) in Nederland (NOS, 2021).
  • Dat kerken in Nederland zich zeer betrokken weten als het gaat om vluchtelingen, laat ook het onderzoek zien dat Kerk in Actie in 2017 uitvoerde. Het overgrote deel (85%) van de ruim 1600 protestantse gemeenten is betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Een groot deel van de gemeenteleden (26%) blijkt ook persoonlijk actief, bijvoorbeeld bij taalhulp en inburgering, door het geven van kleding of door buddy te zijn.

-Bovenstaand verhaal is te lezen in ons kerkblad de Zandloper en het complete artikel staat op de website van de Protestantse Kerk Nederland.