Welkom allemaal op deze eerste  zondag van de herfstmaand. Op deze mooie september ochtend gaat voor Pastor A. Metselaar uit Hoogeveen. De organist vandaag is Bert van der Klis uit Emmen.

Na de dienst, is er achter in de kerk, gelegenheid om met elkaar een bakkie koffie of thee te drinken. Elkaar te ontmoeten en weer even bij te praten. Iedereen is van harte welkom!

Dienst volgende week zondag:

 Zondag 10 september gaat voor Ds. H. Knegt de Boer uit Dalen. De organist die ochtend is Jouke Hordijk uit Sleen

-De collectes van vandaag:

Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (jongeren Israël)  én voor de instandhouding van onze kerk in Dalen. Vandaag is het de eerste zondag van de maand. U kunt dan in de kerk, na de dienst, collectemunten kopen in de consistorie.

-Zangers en zangeressen gezocht:

Zodra aan het einde van deze maand de top 10 van de Dorpskerk van Dalen bekend is, kunnen de muzikanten (koor en band) beginnen te oefenen voor de Top2000 dienst. Is zingen je passie en wilt ook graag meedoen in deze dienst, dan kun je aanschuiven bij het ‘popkoor’.

Meer info hierover bij: Peter Hollenga tel. 06 15663999

-Kaartverkoop:

Vandaag heeft Henny Siebum de kaartentafel weer klaar staan. Na de dienst is er dan achter in de kerk de gelegenheid om mooie kaarten bij Hennie te kopen.

-17 september Startzondag:

Van 10 uur tot plm. 13 uur. We hopen met elkaar een mooie Dienst te hebben. Voorganger in de dienst is mw. H. Mertens uit Meppen. Het thema is: GA MEE!

Gaat u deze zondag en het komende jaar ook met ons mee? De kliederkerk is bij het begin van de dienst aanwezig en gaat daarna naar De Weme. Na de dienst gaan we naar hen toe voor een kop koffie of thee. Zij zullen ons meenemen in hun beleving van ‘Kerk zijn’ zoals zij dat doen in de kliederkerk. Deze morgen sluiten we af met een gezamenlijke high tea. Het beloofd dus erg gezellig te worden.

Namens de kliederkerk en de activiteitencommissie

Jannie

-Een groet van de gemeente:

Vorige week (zondag 27 augustus) zijn de bloemen vanuit de kerk bezorgd bij Gertrud Mepschen, de Mars 5, Dalen. En een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar Egbert Maassen van de Brink, aan de Wilgenstraat 14 in Dalen.

 -Diaconie project startzondag:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Van startzondag 17 september t/m de Oogstdienst op 5 november, kunt u iedere zondag in onze kerk (houdbaar) voedsel doneren voor de

Voedselbank. Voedsel is nu dringend nodig: dit kan b.v. zijn: blikgroenten, soep, pastasauzen e.d., houdbaar broodbeleg, thee en alle dagelijks (houdbaar) voedsel, maar b.v. ook closetpapier. Daarnaast staan er, in onze kerk van Dalen, bij de beide uitgangen (t/m de Oogstdienst) de collectebussen van de Voedselbank.

 -Spreuk van de zondag:

 ‘Het vuur brandt hoog….

als iedereen wat brandstof aandraagt’.  Chinese filosofie

Zondagavond 10 december om 19.00 uur is er in de Dorpskerk van Dalen een Top2000 kerkdienst. Een dienst waarin de muziek centraal staat. In deze maand kunt u al stemmen, op drie van uw favoriete muzieknummers, voor ‘de Daler Dorpskerk Top 10’

Agenda

Zondag 17 september  –  10.00 uur

Mevr. H. Mertens uit Meppen   Startzondag,

m.m.v. de Breibergers uit Dalerpeel.

Zondag 24 september  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo

Zondag 1 oktober  –  10.00 uur

Ds. W. Hordijk uit Aalden