We vinden het fijn dat u er bent,                                                 
of zoals wij hier in Dalen zeggen: ‘Bliede daj der bint’.

Dit weekend zijn het weer de jaarlijkse Open Monumenten-dagen. U bent van harte welkom in dit eeuwenoude monument waar u iedere week welkom bent:  in deze Romaanse kerk die een vindplaats is voor geloof, hoop en liefde. Vanochtend is dominee  H. Knegt de Boer, uit Dalen,   uw voorganger.

Het lied van de maand september is Lied 156: 1 t/m 4     “Ik heb verstaan, Heer, wat gij hebt gezegd”.

Na de dienst, is er achter in de kerk, gelegenheid om met elkaar een bakkie koffie of thee te drinken. Elkaar te ontmoeten en weer even bij te praten. Iedereen is van harte welkom! _________________________________________________

Dienst volgende week zondag:

 Zondag 17 september is het onze Startzondag. U bent dan allen van harte welkom om de start van het nieuwe winterseizoen, van onze Dorpskerk, mee te maken.

In de dienst gaat voor Mevr. H. Mertens uit Meppen en de organist is dan Jouke Hordijk uit Sleen. Ook is er medewerking van de Breibergers uit Dalerpeel. Het belooft een muzikale dienst te worden.

De kliederkerk is dan bij het begin van de dienst aanwezig en gaat daarna naar De Weme. Na de dienst gaan we naar hen toe voor een kop koffie of thee. Zij zullen ons meenemen in hun beleving van ‘Kerk zijn’ zoals zij dat doen in de kliederkerk. Deze morgen sluiten we af met een gezamenlijke high tea. Het beloofd dus erg gezellig te worden. Het thema voor het nieuwe seizoen is: ‘Ga mee’……  gaat u volgende week ook mee?

___________________________________________________

-De collectes van vandaag:

Tijdens de dienst van vanmorgen is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Kinderen en jongeren) én voor de instandhouding van onze kerk in Dalen..

___________________________________________________

-Spreuk van de zondag:

~ De tijd bepaalt wie je ontmoet in je leven.  Je hart bepaalt wie je in je leven wil. En je  gedrag bepaalt of diegene in je leven blijft.

___________________________________________________

-Een groet van de gemeente:

Vorige week (zondag 3 september) zijn de bloemen vanuit de kerk bezorgd bij fam. Pallas-Lenters, Binnenweg 1 in Dalen. En een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. Lies Matthijsse, Kolkakkers 34, ook in Dalen.

 _____________________________________________

-Diaconie project startzondag:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Van startzondag 17 september t/m de Oogstdienst op 5 november, kunt u iedere zondag in onze kerk (houdbaar) voedsel doneren voor de Voedselbank. Voedsel is nu dringend nodig: dit kan b.v. zijn: blikgroenten, soep, pastasauzen e.d., houdbaar broodbeleg, thee en alle dagelijks (houdbaar) voedsel, maar b.v. ook closetpapier. Daarnaast staan er, in onze kerk van Dalen, bij de beide uitgangen (t/m de Oogstdienst) de collectebussen van de Voedselbank.

 ______________________________________________

-Meezingen met het Top2000 koor op 10 dec.?

Houdt u van zingen? Iedereen kan zich aanmelden om in deze Top2000dienst mooie popsongs  mee te zingen met koor Palet en hun  liveband.  Repetities zijn op vrijdagavond, van 19 tot 20 uur in de Franciscuskerk van Steenwijksmoer. Meer informatie en contact hierover bij de dirigente Anita Plas; t. 06 29277998

___________________________________________________

-In gesprek met…..

Het lijkt ons leuk om met een groep mensen af en toe samen te komen. Dit kan in De Weme of bij iemand thuis. Om binding te houden met de kerk, te praten over wat ons bezighoudt én voor de gezelligheid. Ben je na 1970 geboren en wil je dit ook? We horen het graag! Aanmelden, vragen, ideeën: kom, bel of sms gerust.

Groetjes Gerda en Esther, Tel. 06 14938827

___________________________________________________

Zondag 24 september  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo

___________________________________________________

Zondag 1 oktober  –  10.00 uur

Ds. W. Hordijk uit Aalden

___________________________________________________