Welkom allemaal op de ochtend van de Startzondag: de start van het winterseizoen.

In deze feestelijke dienst gaat voor Mevr. H. Mertens uit Meppen en de organist vanmorgen is Jouke Hordijk. Ook is er de medewerking van de Breibergers uit Dalerpeel.

De kliederkerk is dan bij het begin van de dienst aanwezig en gaat daarna naar De Weme. Na de dienst gaan we naar hen toe voor een kop koffie of thee. Zij zullen ons meenemen in hun beleving van ‘Kerk zijn’ zoals zij dat doen in de kliederkerk. Deze morgen sluiten we af met een gezamenlijke high tea. Het beloofd dus erg gezellig te worden. Het thema voor het nieuwe seizoen is: ‘Ga mee’……  u gaat straks toch ook mee?

__________________________________________________

-De collectes van vandaag:

Na de Coronajaren én na de jaren van voorzichtig met elkaar omgaan, is het vandaag op Startzondag ook (weer) de start van de rondgangs-collecte. Fijn, dat dit nu weer kan.

De rondgangscollecte tijdens de dienst is voor de Diaconie (Project-Voedselbank) en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst in Dalen.

___________________________________________________

-Dienst volgende week zondag:

In de dienst van zondag 24 september gaat voor Ds. H. Veltman uit Almelo en de organist is Geert Meendering.

 ______________________________________________

-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag is Heika Meppelink de chauffeur: tel. 06 10814647

 ______________________________________________

-Spreuk van de zondag:

Wees zelf de verandering, die je in de wereld  wil zien.

Mahatma Gandhi

___________________________________________________

-Een groet van de gemeente:

Vorige week (zondag 10 september) zijn de bloemen vanuit de kerk bezorgd bij fam. Millekamp, Wendakkers 32 in Dalen. En een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. E. Benning-Knol, Ballandstraat 31, ook in Dalen.

___________________________________________________

-De kniepertjes waren weer lekker:

De jaarlijkse Bazaar en kniepertjes- verkoop is dit jaar in Dalen zeer succesvol verlopen! Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, heel erg bedankt!

___________________________________________________

-Diaconie-project startzondag:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Vanaf vandaag t/m de Oogstdienst op 5 november, kunt u iedere zondag in onze kerk (houdbaar) voedsel doneren voor de Voedselbank. Voedsel is nu dringend nodig: dit kan b.v. zijn: blikgroenten, soep, pastasauzen e.d., houdbaar broodbeleg, thee en alle dagelijks (houdbaar) voedsel, maar b.v. ook closetpapier. Daarnaast staan er, in onze kerk van Dalen, bij de beide uitgangen (t/m de Oogstdienst) de collectebussen van de Voedselbank.

__________________________________________________

-Meezingen met het Top2000 koor op 10 dec.?

Houdt u van zingen? Iedereen kan zich aanmelden om in deze Top2000dienst mooie popsongs  mee te zingen met koor Palet en hun  liveband.  Repetities zijn op vrijdagavond, van 19 tot 20 uur in de Franciscuskerk van Steenwijksmoer. Meer informatie en contact hierover bij de dirigente Anita Plas; t. 06 29277998

__________________________________________________

Agenda

-Zondag 1 oktober  –  10.00 uur

Ds. W. Hordijk uit Aalden

__________________________________________________

-Zondag 8 oktober  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo Heilig Avondmaal

__________________________________________________