Welkom allemaal op deze laatste zondag  van september.

Op deze laatste zondag, dat wij in september geopend zijn, gaat voor Ds. Harm Veltman uit Almelo en de organist is vanmorgen Geert Meendering, uit Borger.

Lied van de maand sept. is: Lied 156 vers 1 en 4            “Ik heb verstaan, Heer, wat gij hebt gezegd”.

Iedereen is van harte welkom om na de dienst, achter  in de kerk, samen een kop koffie/thee te drinken en elkaar samen te ontmoeten en na te praten.

___________________________________________________

-Dienst volgende week zondag:

In de dienst van zondag 1 oktober gaat voor Ds. W. Hordijk uit Aalden uit en de organist is Bert van der Klis.

_________________________________________________

-Collectes vandaag:

Na de Coronajaren én na de jaren van voorzichtig met elkaar omgaan, is er sinds Startzondag weer de rondgangscollecte. Fijn, dat dit nu weer kan.

De rondgangscollecte tijdens deze  dienst is voor de Diaconie (Kerk in Actie – Jeugd Myanmar) en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van onze eredienst hier in Dalen.

 ______________________________________________

-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag 1 okt.  is Hanneke Koops de chauffeur: tel. 06 48425561

 _____________________________________________

-Een groet van de gemeente:

Vorige week (zondag 17 september) zijn de bloemen vanuit de kerk bezorgd bij Jan Deuten, Emmerweg 66 in Dalen. En een kaart met een groet van onze gemeente, is verstuurd naar mevr. T van der Sleen, Burgemeester Fonteinstraat 2, ook in Dalen.

_________________________________________________

-Spreuk van de zondag:

 “Het Tij”

Het tij kan heel snel keren, soms duurt het leven zo kort. Probeer het mooie te waarderen,                                   

voordat hebben hadden wordt.

_______________________________________________

-Diaconie-project startzondag t/m Oogstdienst:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedsel-pakketten.  Voedsel is nu dringend nodig!

En uiteraard staan t/m  zondag 5 nov. de collectebussen voor de Voedselbank in de kerk. Dit project wordt van harte aanbevolen.

__________________________________________________

-Meezingen met het Top2000 koor op 10 dec.?

Houdt u van zingen? Iedereen kan zich aanmelden om in deze Top2000dienst mooie popsongs  mee te zingen met koor Palet en hun  liveband.  Repetities zijn op vrijdagavond, van 19 tot 20 uur in de Franciscuskerk van Steenwijksmoer. Meer informatie en contact hierover bij de dirigente Anita Plas; t. 06 29277998

__________________________________________________

-Stemmen: Er wordt al volop gestemd voor de Top2000 kerkdienst. Dit kan nog t/m 30 september! Stem nu: www.top2000kerkdienst.nl/dalen/

_______________________________________________

  Agenda

-Zondag 8 oktober  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo Heilig Avondmaal

________________________________________________

-Zondag 15 oktober  –  10.00 uur

Pastor A. Metselaar uit Hoogeveen

_________________________________________________

-Zondag 22 oktober  –  10.00 uur

Mevr. Heleen Mertens uit Meppen.