-Veranderingen gaan altijd door. In de maatschappij, in je werk, in je persoonlijke leven. Sommige veranderingen gaan heel langzaam en sommige gaan heel snel. De wereld waarin wij opgroeien is voor iedereen heel verschillend én toch verandert die wereld voor iedereen nu wel héél snel. Dit o.a. door de wereldwijde tragedies, zoals oorlogen, rampen, vluchten…., maar b.v. ook door de Coronacrisis, die daarin ook enorm in heeft bijgedragen. En veranderingen vinden wij moeilijk, want van nature houden wij mensen niet van veranderingen.

-Ook in de kerk van Nederland verandert er veel. Een verandering in de liturgie, de toelating van de vrouw tot het ambt, fuseren met een andere gemeente, samenwerken, etc. Veranderprocessen zijn er van klein tot groot. Maar in alle gevallen geldt: ze kunnen niet zonder een goede begeleiding. Vijf tips uit het bedrijfsleven die óók nuttig voor de kerk kunnen zijn, waarbij het samenwerken en het luisteren naar elkaar, de belangrijkste punten zijn.

       *Bron: #protestant – magazine Protestantse Kerk (Greet Prins)


>Waarom?

Maak aan elkaar duidelijk wat de reden is om iets te veranderen. Veranderingen zijn soms ook gewoon noodzakelijk. In het bedrijfsleven heet dit: sense of urgency. Is het geld op? Is er een vraag vanuit de gemeente? Spreken we de jeugd niet meer aan? Als je duidelijk uitlegt waarom we een veranderings- proces ingaan, kunnen mensen meedenken. Ze hoeven het er niet mee eens te zijn, maar men kan wel begrip voor het idee krijgen.

>Eerlijk perspectief 

Leg goed uit waar je naartoe wilt, wat het perspectief van het veranderingsproces is. Maak het concreet, zodat mensen het voor zich zien. Maar wees eerlijk. Benoem dat een verandering spannend is, en bespreek ook de nadelen. Leg uit dat dit perspectief de beste oplossing is, maar dat het nooit perfect is.

>Oog voor de middengroep

Bij elke verandering zijn er mensen die het dolgraag willen en mensen die er faliekant op tegen zijn. De grootste groep (de middenmoot) zijn meestal de mensen die het nog niet weten. De neiging bestaat om de meeste aandacht te geven aan de mensen die niet willen. Echter, de groep die de meeste hulp en uitleg nodig heeft, is de ‘middenmoot’. Dát is de groep die hulp nodig heeft. Zij hebben extra informatie en argumenten nodig om een goede keuze te kunnen maken, dus investeer daarin.

>Communiceer, communiceer, communiceer!

Neem mensen gedurende het hele proces mee. Denk niet na drie keer: nu heb ik het wel uitgelegd. Als initiatiefnemer of werkgroep ben je de hele tijd met het onderwerp bezig, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle gemeenteleden. Die moeten de informatie maar net ergens oppikken. Communiceer daarom  liever te veel dan te weinig, of beter gezegd: je kunt nooit te veel communiceren.

>Niet iedereen is blij

Accepteer dat niet iedereen op dezelfde lijn ligt. Als je alle stappen van het veranderingsproces zorgvuldig hebt gezet, kun je met een gerust hart (samen) tot actie overgaan. Voor sommige mensen is het nodig dat er voor hen wordt besloten. En hebben vaak wat meer tijd nodig of moeten een verandering eerst in de praktijk zien, om vervolgens te kunnen constateren dat het toch best een goed idee is.

-Dit (verkorte) artikel staat de maand oktober in ons kerkblad De Zandloper en het gehele artikel staat op de website van de PKN (verdieping)