Welkom allemaal, wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, wat uw achtergrond ook is. Welkom aan een ieder die op zoek is, of het al gevonden heeft. Welkom allemaal op deze herfstige zondag in oktober, in onze Dorpskerk van Dalen, waarin vanmorgen voorgaat mevr. H. Mertens uit Meppen. En waar Jouke Hordijk, uit Sleen,  vanmorgen de toetsen van het orgel bespeelt.

Lied van de maand okt. is:  Lied 204 vers 1, 2, 8 en 9.

Iedereen is van harte welkom om na de dienst, achter  in de kerk, samen een kop koffie/thee te drinken en elkaar samen te ontmoeten en even na te praten.


-Dienst volgende week zondag:

In de dienst van komende zondag 29 oktober gaat voor Ds. F. de Boer-Knegt uit Dalen en de organist is dan Geert Meendering uit Borger.


-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag 29 okt. is Heika Meppelink de chauffeur: tel. 06 48425561


-Collectes vandaag:

De rondgangscollecte tijdens deze  dienst is voor de Diaconie (werelddiaconaat Indonesië) en de collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van onze eredienst hier in Dalen. *Collecte-munten zijn verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen, tel. 0524 795028


-Groet van de gemeente:

De bloemen van vorige week zondag 15 okt. zijn gebracht naar mevr. G. Smit-Koert, aan de Grondzeiler 9 in Dalen. En een kaart met groet van de gemeente is verstuurd naar mevr. M van Huizen-Vis, die al geruime tijd revalideert in de Horst Emmen.


-Diaconie-project startzondag t/m Oogstdienst:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedsel-pakketten.  Voedsel is nu dringend nodig!

En t/m  zondag 5 nov. staan er de collectebussen voor de Voedselbank, bij de beide uitgangen, in de kerk!


-Omzien naar elkaar:

Plotseling kan alles anders zijn. (b.v. door ziekte, of bij een ziekenhuisopname) en is het fijn én belangrijk  om steun en aandacht van de mensen om je heen te krijgen. In deze rubriek vragen we, als u dit herkent en u wilt dit graag delen, om dit door te geven: tel 06 15663999. Deze week vragen we aandacht voor Mevr. E. Benning, die afgelopen week onverwacht is opgenomen in het ziekenhuis. Haar adres is: Mevr. E. Benning, Scheper Ziekenhuis, Oost 3 – Kamer 341, Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen.


-Top 2000 dienst op 10 dec.  aanvang, 19.00 uur !

( ’s Morgens is er dan geen dienst!)


-Inzameldata voor de bazaar 2024

De eerstvolgende data zijn vastgesteld voor het inzamelen van goederen voor de bazaar.                                                                                                            Inzamelplaats is De Weme Hoofdstraat 24.

Zaterdag 4 november 2023   10:00 –12:00 uur

Zaterdag 20 januari 2024             10:00 –12:00 uur

We zamelen de volgende goederen in: boeken, speelgoed, kleine huishoudelijke spullen, glaswerk, lp/ cd. Geen Computers en meubelen. Voor vragen over dit inzamelen kunt u contact opnemen met:

Roelof: 06 20475822 en met Henk: 06 12556592


Spreuk van de zondag:

“Het leven in de herfst is pas goed,

Wanneer je elkaar de das om doet”


Agenda

-Donderdag 26 oktober – 14.30 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo Dienst in de Selkersgoorn


-Zondag 5 november  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo

Oogstdienst m.m.v. Chr. Mannenkoor Stadskanaal