Wat de lente niet zaaide,
kan de zomer niet rijpen,
de herfst niet oogsten
de winter niet genieten.

Johann Gottfried von Herder

Welkom allemaal in deze Oogstdienst in de Dorpskerk van Dalen. Elk jaar, wanneer de herfst al is begonnen, wordt er op de eerste zondag van november in onze  kerk de Oogstdienst gevierd. Om te gedenken en te danken  hoe groot het wonder én de gave van de oogst is. In deze dienst van dankbaarheid gaat voor Ds. H. Veltman uit Almelo. Ook welkom aan het Christelijk Mannenkoor uit Stadskanaal, o.l.v. Harold Kooij. De organist van het koor is Ronald knol.

Iedereen is van harte welkom om na deze Oogstdienst, achter  in de kerk, elkaar samen te ontmoeten en onder het genot van een kopje  koffie of thee even na te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Volgende week, zondag 12 november, gaat voor ds. H. Jumulet uit Erica. De organist van die zondag is Geert Meendering uit Borger.


-Collectes vandaag:

De rondgangscollecte tijdens deze  dienst is voor de Diaconie en bestemd voor het project van de Voedselbank, dat vandaag wordt afgesloten. De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van onze eredienst hier in Dalen. *Collecte-munten zijn verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen, tel. 0524 795028 en vandaag ook te koop, na de dienst, in de consistoriekamer. (eerste zondag van de maand)


-Kaartenverkoop:

Volgende week zondag, na de dienst, heeft Hennie weer de maandelijkse kaartenverkoop. (achter in de kerk)


Groet van de gemeente:

De bloemen van vorige week zondag 29 okt. zijn gebracht naar Fam. Wierts, Wettringerlaan 15 in Dalen. En een kaart met groet van de gemeente is verstuurd naar mevr. G. Kalkdijk, Schoolstraat 17, ook in Dalen.


-Omzien naar elkaar:

Plotseling kan alles anders zijn.    (b.v. door ziekte, of bij een ziekenhuisopname) en is het fijn én belangrijk  om steun en aandacht van de mensen om je heen te krijgen. In deze rubriek vragen we, als u dit herkent en u wilt dit graag delen, om dit door te geven: tel 06 15663999. Deze week vragen we aandacht voor fam. vd Pal, Middendorp 14 in Wachtum. Zij maken in hun gezin momenteel een moeilijke tijd door.


-Top 2000 dienst op 10 dec.  aanvang, 19.00 uur !

( ’s Morgens is er dan geen dienst!)


-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag 12 november is Geertje Goelema de chauffeur. Bel dan {uiterlijk de zaterdagavond) even met Geertje – tel. 0524-550556


-Kliederkerk in november:

Op 12 november is er om 10.00 uur weer Kliederkerk. Voor jong en oud! Ben jij er ook bij? Dan zal het thema “het huis op de rots” zijn. Voel je welkom in de Weme.


-Abonnementsgeld Zandloper:

Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat de opbrengsten van het abonnement van De Zandloper niet kosten-dekkend zijn. Met name het duurder worden van verzendkosten is hiervan de oorzaak. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om het abonnement in 2024 te verhogen naar  € 20,- per jaar. De opbrengst zal dan nog steeds niet kostendekkend zijn, maar gezien het maatschappelijke belang van De Zandloper neemt het College van Kerkrentmeesters dit verlies voor zijn rek.  Agenda

-Zondag 19 november  –  10.00 uur

Dhr. M. Vos uit Vriezenveen


-Zondag 26 november  –  10.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo,  Gedachteniszondag

– Laatste zondag van het kerkelijk jaar.