Een warm welkom voor iedereen, jong én ouder; kom zoals je bent! We verwelkomen iedereen in deze dorpskerk van Dalen; als je blij en gelukkig bent, maar ook wanneer je verdrietig bent en de dagen moeilijk vindt.  Een warm welkom om de stilte te zoeken, voor een moment van bezinning, ontmoeting én samenzijn, of voor een luisterend oor en de viering van de eredienst.

In de eredienst van vanmorgen gaat voor dhr. M. Vos,  uit Vriezenveen. De organist is dan Geert Meendering.

Iedereen is ook van harte welkom om na de dienst, achter in de kerk, elkaar samen te ontmoeten en onder het genot van een kopje  koffie of thee even na te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Volgende week, zondag 26 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan stil en herdenken op deze ‘Gedachteniszondag’ de gemeente-leden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hen naam en steken een kaars aan. In deze speciale dienst gaat voor Ds. H. Veltman uit Almelo. De organist van die zondag is Bert van der Klis uit Emmen.


-Collectes vandaag:

De rondgangscollecte tijdens deze  dienst is voor de Diaconie en bestemd voor algemene diaconale doelen. De schaalcollecte bij de uitgang is voor de instandhouding van onze eredienst hier in Dalen. *Collecte-munten zijn verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen, tel. 0524 795028


-Oogstdienst 5 nov. 2023:

In de Oogstdienst van zondag 5 november is het Diaconieproject van Startzondag t/m de Oogstdienst’, afgesloten. In deze weken werd er gecollecteerd voor  de Voedselbank en waren er de inzamelingen van goederen. De opbrengst van dit project was het geweldige bedrag van € 1750,- Daarnaast waren er vier kisten vol met houdbare goederen. Een geweldig resultaat! Alle gevers ontzettend bedankt!


-Spreuk van de zondag:

Voor wie niet weet waar hij naar toe wil,

leidt elke weg naar de bestemming.

Oud Chinees gezegde.

  


-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag 26 nov. is Henk Dekker de chauffeur: tel. 0524 223742


-Laatste kans!

Vandaag, zondag 19 november,  heeft Hennie nog één keer, de kaartentafel met kerstkaarten klaar staan. Deze mooie kerstkaarten zijn te koop na de dienst (achter in de kerk) en wordt van harte bij u aanbevolen.


-Groet van de gemeente:

De bloemen van vorige week zondag 12 november zijn gebracht naar W. de Boer, Wilgenstraat 26 in Dalen. En een kaart met groet van de gemeente is verstuurd naar Fam. J. Snijders, Westereind 2, Wachtum.


-Groenploeg v d kerk van Dalen:

Een vaste groep     vrijwilligers zorgen voor  het groenonderhoud van de Weme  en pastorie. Afgelopen week was er de grote klus om de vijver in de pastorietuin te dempen. Hulde aan deze mensen!


-Internationale dag van het kind:

Deze week (20 nov.) wordt weer de Internationale dag van de rechten van het Kind gevierd. (Universal Children’s Day). Op deze dag wordt gevierd dat kinderen eigen rechten hebben. Deze rechten zijn officieel vastgelegd in het kinder-rechtenverdrag van de Verenigde Naties. Bijna alle landen in de wereld, hebben dit kinderrechtenverdrag ondertekend. In Nederland is de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) één van de overheidsorganisaties die ervoor zorgen dat deze kinderrechten worden beschermd.


  Agenda

-Zondag 3 december  –  10.00 uur

Dhr. G. Stevens uit Aalden


-Zondag 10 december – 19.00 uur !

Ds. F. Omvlee  TOP2000 dienst

( ’s Morgens is er dan geen dienst!)


-Zondag 17 december  –  10.00 uur

Mevr. H. Mertens uit Meppen