Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt,

Zie ik even hoe je liep

en wat je zei

Wat er altijd is gebleven

van jouw leven diep in mij.

 

Als jouw naam klinkt,

stroomt er water uit mijn ogen

door mijn ziel

onze dromen, plannen voor later

Tijd die in het water viel

Michiel de Zeeuw

 

Welkom allemaal, in de Dorpskerk van Dalen,  op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan stil én herdenken op deze ‘Gedachteniszondag’ de gemeente-leden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hen naam en steken een kaars aan. Ook heeft iedereen daarna de gelegenheid, om ook een lichtje aan te steken, als verbinding en herdenking. In deze speciale dienst gaat voor Ds. H. Veltman uit Almelo. De organist vandaag is Bert van der Klis uit Emmen.

Iedereen is ook van harte welkom om na de dienst de ontmoeting en verbinding te zoeken en onder het genot van een kopje  koffie of thee even na te praten: WELKOM


-Dienst volgende week zondag:

Volgende week zondag, 3 december, is het Advent. Op deze eerste Adventszondag gaat voor  Dhr. G. Stevens uit Aalden. De organist is dan Jouke Hordijk uit Aalden. In de dienst is er medewerking van de nieuwe Zanddorpencantorij, o.l.v. Jouke Hordijk.


-Collectes vandaag:

De rondgangscollecte tijdens deze  dienst is voor de Diaconie en bestemd voor de ‘Straatkinderen-Oeganda’. De schaalcollecte bij de uitgang is voor de eredienst hier in Dalen. *Collecte-munten zijn verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen, tel. 0524 795028


-Autodienst naar de kerk:

Wilt u graag naar de kerk, maar  u hebt geen vervoer? Dan is er zondags de autodienst. Volgende week zondag 3 dec. is Heika Meppelink de chauffeur: tel. 06 10814647


-Groet van de gemeente:

De bloemen van vorige week zondag 19 november zijn gebracht naar dhr. Kiers aan de Luunkamp 23 in Dalen. En een kaart met groet van de gemeente is verstuurd naar mevr. T. v.d. Sleen, Burg. Fonteinstraat 2, Dalen.


-December-muziekmaand Dorpskerk Dalen:

 -Vrijdag 15 december – 19.00 uur > Toegang gratis.

Coevorder Mannenkoor, RVO orkest en Inge Tibben

-Zaterdag 16 december – 20.00 uur

-Kerstconcert >Hesseler Mannenkoor HEM en ’t  veel-zijdig jonge koor NOVA uit Groningen. Entree: 15 euro

-Vrijdag 22 december – 20.00 uur

Kerstconcert Volharding uit Dalen. Welkom allemaal.


-Omzien naar elkaar:

Plotseling kan alles anders zijn.  (b.v. door ziekte, of bij een ziekenhuisopname) en is het fijn én belangrijk  om steun en aandacht van de mensen om je heen te krijgen. In deze rubriek vragen we, als u dit herkent en u wilt dit graag delen, om dit a.u.b. door te geven: tel 06 15663999. Deze week vragen we aandacht voor dhr. Hendrik Hazelaar, die tijdelijk opgenomen is op de KDO-afdeling van Selkersgoorn. Op zo’n moeilijk moment is zorg en aandacht heel hard nodig; H. Hazelaar, Burg. Ten Holteweg 29, 7751 CR in Dalen.


-Spreuk van de zondag:

Je kunt niet meer worden dan jezelf.                     

Je kunt wel meer jezelf worden.


Agenda

-Zondag 10 december – 19.00 uur !

Ds. F. Omvlee  TOP2000 dienst

( ’s Morgens is er dan geen dienst!)


-Donderdag 14 dec.  –  14.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo.

Dienst in de Selkersgoorn


-Zondag 17 december  –  10.00 uur

Mevr. H. Mertens uit Meppen

Derde Adventszondag


-Zondag 24 december  –  21.00 uur

Ds. H. Veltman uit Almelo

Kerstavonddienst ( ’s Morgens is er dan geen dienst!)