Als voorzitter van de beroepingscommissie heb ik de volgende mededeling  voor u:

Na het vertrek van Ds. Den Braanker dit najaar was onze gemeente vacant en is een beroepingscommissie samengesteld. Zij gingen met de daarbij behorende werkzaamheden aan de slag teneinde te voorzien in deze full time functie.

De kerkenraad van onze dorpskerk kreeg 21 november jl. het advies van de beroepingscommissie om in de kerkenraadsvergadering d.d. 29 november 2023 aan de kerkenraad voor te stellen in deze functie:

Ds. PJ de Buck, momenteel predikant in de protestantse gemeente te Heerenveen.

Na deze vergadering neemt de kerkenraad dit advies over en stelt de voorgedragen kandidaat aan u voor.

Alle stemgerechtigde leden van onze gemeente hebben 5 dagen, vanaf heden dus t/m 8 december 2023 de tijd – schriftelijk en gemotiveerd- bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure:

( ordonnantie 3-4 / 10 en ordonnantie 3-4 /11)

Deze bezwaren kunnen worden gericht aan de voorzitter van de kerkenraad, Hanneke Koops via het mail adres koopshakstee@gmail.com of per brief aan Hakstee 1, 7754 NN te Wachtum.

Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht is de kerkenraad voornemens Ds. PieterJan de Buck te beroepen in deze functie.

 

Roelof Kamps

Voorzitter beroepingscommissie.