PKN – (Verdieping) Van oudsher is het kerkblad dé manier om mensen te inspireren en te informeren over lief en leed in de gemeente. Het kerkblad is je lijfblad, de ideale binding met je gemeenteleden. Maar tijden veranderen: soms wordt er gevraagd, is het kerkblad nog wel relevant? Er zijn alternatieven: een digitale nieuwsbrief, sociale media, een kerkapp. Ook uit kostenoverwegingen of gebrek aan betrokken vrijwilligers kan het papieren kerkblad zomaar verdwijnen. Maar ho!

Lees verder voordat de persen worden gestopt.

Ons kerkblad de Zandloper bestaat dit jaar alweer 10 jaar! Ik blader even wat oude Zandlopers door en realiseer mij, dat wij een prachtig mooi kerkblad hebben. Qua kleurige opmaak aan de buitenkant, maar ook zeker de mooie en praktische indeling aan de binnenkant. En daarbij uiteraard de verbindende factor met alle Zanddorpen. In 2014 waren tijdens de presentatie dan ook de welkomstwoorden: “Het samen optrekken, de toekomst in, heeft nieuw elan gekregen door het gezamenlijke kerkblad. Zo kun je over elkaar lezen, van elkaar leren en met elkaar meeleven. Al met al: blikverruimend.” Wat mij betreft is dit jubileum een feestje waard én misschien de komende tien jaar, ook de binnenkant in kleur?

          Kerkblad ondersteunt missie

PKN- Interne communicatie gedijt bij een goede afstemming van verschillende middelen, waaronder het kerkblad. Belangrijk is dat het kerkblad de traditionele kernuiting is van de missie van de kerk, zegt Laetitia van der Lans van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie. “In de kerk heeft dat altijd te maken met mensen in aanraking brengen met Christus, met bronnen van ons geloof en met de gemeenschap. Een goed kerkblad ondersteunt die missie.” Zijn de kosten of een gebrek aan vrijwilligers pijnpunten voor het maken van het kerkblad? Als een kerkblad zorgt voor inspiratie, goede communicatie en verbinding mogen dit nooit pijnpunten zijn, maar juist inspiratie voor een oplossing.

Tot slot nog even terug naar de relevantie van het kerkblad. Deze hangt af van verschillende factoren. Dit kunnen verschillende zijn: spirituele groei door verdieping, gemeenschapsvorming door interviews met gemeenteleden, bereik door het delen van je kernboodschap met de bredere gemeenschap buiten de kerk en tot slot aanpassingsvermogen aan veranderende trends en voorkeuren.

Met elkaar en voor elkaar.

In breder opzicht maakt het kerkblad deel uit van de hele mix aan middelen die, als het goed is, elkaar versterken.  Voorbeelden: Via de digitale zondagsbrief ontvang je de digitale versie van kleine stukjes uit het kerkblad, die daarbij extra worden gepromoot. ‘Chunken’ heet dit in vaktermen: je deelt een onderwerp op in kleine brokjes, zodat het beter wordt onthouden en het je gemeenteleden helpt de relatie tussen verschillende thema’s te begrijpen. En b.v. via een kerkapp stimuleer je het interne gesprek over onderwerpen uit het kerkblad.

Zo kun je elkaar versterken!

*Bovenstaande woorden zijn ook te lezen in ons kerkblad ‘De Zandloper’ en het gehele artikel vindt u op de site van de Protestantse Kerk Nederland (verdieping)

Fijne februarimaand, Petrus Hollenga – Webbeheerder