Zegels plakken in Dalen?

Rondkomen van een minimum, geen geld hebben voor je hoge energierekening én de dure levensmiddelen. Voor veel mensen in Nederland is dit de dagelijkse realiteit. In Nederland leven nu al meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Ieder jaar plakken voor een ander.

Om die reden spaart Margriet Hidding uit Dalen, samen met heel veel inwoners van Dalen, zegeltjes van Plus Supermarkt Dalen voor het boodschappenpakket. Dit om gezinnen die de boodschappen hard nodig hebben, ook een pakket te kunnen geven. Oók in Dalen zijn er veel gezinnen die amper rond kunnen komen. Het zijn er meer dan u denkt!  Daarom ieder jaar deze actie.

Dorpskerk Dalen

Als diaconie van Dalen ondersteunen wij van harte deze actie van Margriet. Hebt u (losse) zegeltjes of volle/halfvolle kaarten over? Dan kun je ze bij Margriet in de bus doen: Oliemolen 1 in Dalen. Zij zorgt er voor dat een ieder die het zo hard nodig heeft een pakket ontvangt. Ook kun je de zegeltjes in de bus doen bij Ingrid Veenendaal (diaconie Dalen) de Spil 3  Dalen, die zorgt dat de zegels bij Margriet komen.

Teveel aan pakketten.

Bij een teveel aan pakketten is er, via de kerk in Dalen, het contact met de voedselbank die zorgt dat ook deze boodschappenpakketten bij de juiste personen komen.