Voor kerken overal ter wereld is de Stille of Goede Week begonnen. Deze week bereiden gelovigen zich voor op het Paasfeest. Paaszondag, 31 maart, wordt gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan, en daarmee vieren we het geheim dat geen leven in steen is gebeiteld en geen situatie in beton gegoten: we leven uit de hoop dat telkens uit wat doods was iets verrassend nieuws kan ontstaan, en dat we kunnen worden bevrijd van wat ons gevangen houdt.

Dat is echter geen kunstje uit de hoge hoed, maar vraagt om de liefdevolle gave van leven. Het geheim van leven dat wordt gedeeld en zo leven schenkt wordt gevierd in drie bijeenkomsten in de Dorpskerk in Dalen die aan de Paasdienst op 31 maart voorafgaan. Je bent van harte welkom om daarmee kennis te maken en met ons mee te vieren.

Op Witte Donderdag (19.30 uur) vieren we o.a. de Maaltijd-met-brood waarbij Jezus vertelt dat hij het brood is dat ons in leven houdt. En ook wij worden wat wij eten: brood voor onderweg voor de ander.

Op Goede Vrijdag (19.30 uur) lezen we uit de bijbel hoe in het leven van Jezus uiterste liefde leidt tot zijn dood en luisteren we naar muziek.

Op Stille Zaterdag (21.00 uur) herdenken we hoe in het donker het licht van de liefde verschijnt. De nieuwe Paaskaars wordt brandend binnengedragen en wij delen in de kerk in het licht dat God in mensen ontsteekt.

Op Paaszondag (10 uur) vieren we met de opstanding van Jezus de vernieuwing van ons leven.

Welkom!