Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert Otten

 

Liturgie

Lied van de maand  (te zingen voor de dienst): Lied 819


2 Vrede voor dit huis, / gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid / die in de morgen geurt.

3 Vrede voor dit huis, / een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen / om onderkomen vraagt.

4 Vrede voor dit huis / voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven / van vruchten, brood en wijn.

5 Vrede voor dit huis / wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen / en God het licht behoedt.

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 645: 1, 3 en 4

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 974: 1, 2 en 5

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 863: 1, 2, 5 en 6

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Prediker 1: 1 – 11

Zingen:                   Lied 720: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:      Prediker 9: 1 – 12

Zingen:                   Lied 720: 4 en 5

3e Schriflezing:      1 Korintiërs 2: 1 – 9

Zingen:                   Lied 339a

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 315

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 903: 1, 2 en 6

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).