Voorganger: Ds. H Katerberg, Rolde

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 819


2 Vrede voor dit huis, / gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid / die in de morgen geurt.

3 Vrede voor dit huis, / een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen / om onderkomen vraagt.

4 Vrede voor dit huis / voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven / van vruchten, brood en wijn.

5 Vrede voor dit huis / wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen / en God het licht behoedt.

Welkom, mededelingen

Intochtslied staande:   Lied 138: 1,2
Votum en groet
Gebed
Leefregel: Deuteronomium 24: 17-22
Zingen:                                  Lied 310
1e lezing: Exodus 3:10-14 en 4: 1-5 en 10-15
Zingen:                                  Lied 941: 1,2
2e lezing: Markus 6:1-13
Zingen:                                  Lied 419

Overweging

Zingen:                                  Lied 974: 1,5
Dankgebed, voorbeden
Stil gebed, gez. Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied staande:                   Lied 910: 1,4

Zending en zegen (gezongen amen)