Voorganger: Ds. L van der Veer, Oosterhesselen

Organist: Geert Meendering

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

Liturgie

 

Lied van de maand, te zingen voor de dienst: Lied 725

Welkom, afkondigingen door ouderling-van-dienst

 

VOORBEREIDING

zingen eerste psalm:  psalm 25: 1

aanvangswoord en groet

inleiding tot de dienst

gebed om ontferming

samenzang: gezang   454: 1, 2 en 4

 

DIENST VAN HET WOORD

zondagsgebed

bijbellezing uit het Eerste Testament: psalm 25 (vertaling NBG 1953)

samenzang: psalm 25: 10

Evangelielezing:  Lucas 1: 5 – 25 (Nieuwe Bijbelvertaling)

samenzang: gezang 439: 1

verkondiging

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

samenzang: gezang 440: 1

dankzegging – voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”

inzameling van gaven

slotlied:  gezang  433: 1 (staande)

 

UITZENDING EN ZEGEN

beantwoord met gezongen “amen, amen, amen”.