Startzondag én  dienst van het afscheid en bevestiging van ambtsdragers.

 

Met medewerking van:

Lammy van Urk en Richard Baard: zang,

Ingrid Veenendaal, Peter Hollenga en Esther Rodermond: liturgische teksten,

Greetje Pos: dwarsfluit en Geert Meendering: orgel,

Ouderling van dienst: Ina Bouwers

Voorganger: ds. Peter den Braanker

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 715

 

Welkom

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande): Lied 216

 

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Lied “Stay with me” door Lammy

 

Gedicht “Voor niets” door Ingrid

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 903: 1 en 2

 

Afscheid van Esther als diaken

Gebed

Zingen:                          Lied 90: 8

 

Toespraak en overhandiging geschenk

 

Bevestiging van Ingrid en Peter tot diaken:

Onderwijzing en gebed

 

Vraag en zegen:

Ingrid, ik vraag je nu op te staan van je zitplaats en antwoord te geven op de volgende vraag:

Wil jij het ambtswerk van diaken op je nemen, in de verwachting van Gods Koninkrijk, in vertrouwen op zijn Geest en in gehoorzaamheid aan zijn Woord?

 

Wat is daarop jouw antwoord?

 

Zegen:

God onze hemelse Vader, geve jou zijn Heilige Geest

tot vervulling van jouw ambt in de gemeente van Jezus Christus. Amen.

 

Vraag en zegen:

Peter, ik vraag je nu op te staan van je zitplaats en antwoord te geven op de volgende vraag:

Wil jij het ambtswerk van diaken op je nemen, in de verwachting van Gods Koninkrijk, in vertrouwen op zijn Geest en in gehoorzaamheid aan zijn Woord?

 

Wat is daarop jouw antwoord?

 

Zegen:

God onze hemelse Vader, geve jou zijn Heilige Geest

tot vervulling van jouw ambt in de gemeente van Jezus Christus. Amen.

 

Ik vraag nu de gemeente op te staan en de volgende vragen met ja te beantwoorden:

nu Ingrid en Peter tot diaken bevestigd zijn,

belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw steun,

hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer. Wat is daarop uw antwoord?

 

Zingen (staande):            Lied 794

(gemeente gaat weer zitten)

 

Woorden van welkom

 

Richard zingt

 

De kinderen gaan naar de zondagsschool

 

 

Gebed om de opening van het Woord

 

Schriftlezing door Peter: Romeinen 12: 1 – 13

 

Zingen:                          Lied 971: 1 en 3

 

Overdenking

 

Muziek door Geert en Greetje

 

Zingen:                          Lied 974: 1, 2 en 3

 

Toelichting Project van de Diakonie

 

Gebed door Esther

 

Slotlied:                         Lied 416

 

Zegen

 

Zingen:                          Amen (3x)

 

Muziek