Voorganger:   Ds H Veldman

Organist:  Bert van der Klis

 

Liturgie

 

Lied van de maand                                                Lied 716

 

Welkom en mededelingen

Zingen: Aanvangspsalm                                      Psalm 121: 1, 2 en 3

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Zingen                                                                      Psalm 121: 4

 

Kyriegebed

Glorialied                                                                 Psalm 117

 

Gebed van de zondag

Lezing OT                                                                Maleachi 2: 10 – 16

Zingen                                                                      Lied 827: 1 – 4

Lezing evangelie                                                    Marcus 10: 1 – 16

Zingen                                                                      Lied 339A

Overdenking

Meditatief moment met orgelspel

 

Zingen                                                                      Lied 146A 1, 2 en 4

Danken en Bidden

 

Slotlied                                                                     Lied 823: 1 – 5

Zending en Zegen

 

  • Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn maar, bij de uitgangen van de kerk staan collecteschalen.