Voorganger: Ds. F de Boer

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand:  (te zingen voor de dienst):    Lied 156

Welkom en mededelingen:

Openingslied (staande): Lied  De vreugde voert ons naar dit huis   (280: vers  1 t/m 4)

Liturgische groet:

Inleidend woord:

Gebed:

Zingen:               Lied   Zoekend naar licht,   (1005: vers  1, 4 en 5)

Gebed bij de opening van de Bijbel:

Schriftlezing:     Marcus 1,29-39

Zingen:               Lied   Iedereen zoekt U,  (837: vers 1 t/m 4)

Overdenking:

Zingen:              Lied  Door de wereld gaat een woord,  (802: vers  1, 2, 4 en 5   melodie: Johannes de Heer 916)

Dankgebed, voorbede en Onze Vader:

Inzameling van de gaven:

Zingen:  Slotlied  Zoek de wegen van de wijsheid (849: vers 1, 2 en 3)

Zending en zegen   aansluitend:  Amen, amen, amen (Lied 431c)