Voorganger: Ds. H. Jumelet,

Organist: Gea Wolters,

Thema: ‘Wie ben ik’.

 

 

Liturgie

  • Voorspel Orgel
  • Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Zingen (staande)          Lied (psalm) 139: 1,2

Stil gebed- bemoediging  en groet

Zingen                          Lied 274: 1,2,3

Gebed

Leefregel

Zingen                          Lied 146C: 1,3   (Alles wat adem heeft)

 Gebed om verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezingen:     Genesis 32: 23-33

.                                  1 Korinthiers 13: 12,13  NBV

Zingen                           Lied 221: 1,2,3

Preek

Orgelspel

Zingen                           Lied 422: 1,2,3

Dienst der Gebeden; Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen                           Lied 416: 1,2,3,4

Zegen

Naspel  door de organist