Voorganger: Dhr. M. Vos uit Vriezenveen,

Organist: G. Meendering.

Liturgie

  • Afkondigingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande)   Lied 280 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen:                           Lied: (Psalm) 134 (Gij dienaars aan de Heer gewijd)

Genadeverkondiging of leefregel

Zingen:                           Lied 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

 Gebed

Schriftlezing                  Lucas 10: 25-37

Zingen:                           Lied 320: 1, 3 en 4 (Wie oren om te horen heeft)

 

Preek

Orgelspel

Zingen: (staande)       Lied 838 (O grote God die liefde zijt)

 Dankgebed, gelegenheid voor stil gebed, wordt afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling der gaven: Deze rondgangscollecte is bestemd voor       algemene diaconale doelen.

Slotlied:                          Lied 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

 Zegen                             (amen (3x) met begeleiding organist