Voorganger: Ds. H Jumelet

Organist: Jouke Hordijk

Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Liturgie

Orgelspel voor de dienst

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): 715: 1,2,3,4

 

Welkom door de ouderling van dienst

  • Zingen lied 89: 1

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Gebed om ontferming

 

  • Zingen lied 413: 3

 

Woord van genade

 

  • Glorialied 413: 1,2

 

Zondagsgebed

 

Lezing uit het oude testament: 2 Koningen 17: 5-7,24,29-34

Lezing uit het Evangelie: Lucas 17: 11-19

 

  • Zingen lied 763: 1,4,5

 

Verkondiging

 

  • Zingen lied 912: 1,3,5,6

 

Dienst der gebeden

Dankzegging

Voorbeden

Stil gebed

‘Onze Vader’

 

  • Wij zingen lied 416: 1,2,3,4

 

 

UITZENDING EN ZEGEN

 

Orgelspel