We mogen weer!

Vanaf zondag 23 mei is er weer dienst in onze Dorpskerk!

  • Zondag 6 juni is er ook weer gelegenheid om tijdens een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en weer de verbinding te zoeken, die wij zolang gemist hebben! Uiteraard volgens RIVM-regels en zijn we voorzichtig met elkaar.

(meer informatie, <Laatste Nieuws> pagina, op deze site)

Voorganger: F de Boer – Knegt

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Welkom en mededelingen

Openingslied: Dit is een morgen als ooit de eerste             Lied 216: 1 t/m 3 ( Orgel )

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Muziek:  Neem mij aan zoals ik ben  Lied 833 – tweemaal    ( Orgel ) 

Inleidende woorden

Smeekgebed

Muziek :   King of kings and Lord of lords      (Lied 883)  ( CD )

Vrij naar Psalm 108 (Huub Oosterhuis)

Opgestaan is mijn hart,

harp en fluit zijn ontwaakt.

Wij spelen de morgen wakker:

welkom, dag van vandaag.

 

Wij gaan iets doen aan de wereld

ademend, zingenderwijze:

dat vijandschap verstomt

dat de wapenen zwijgen.

Van de Noordpool tot hier

en van hier tot de Zuidpool

kome een nieuwe tijd

komen nieuwe geboorten.

 

Opgestaan is mijn stem,

harp en fluit klinken samen,

honderdduizenden zingen,

welkom jij, morgenrood.

 

Gebed bij de opening van de heilige schrift

Schriftlezing: Handelingen 16,6-15

Muziek : Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord  Lied 119: 5, 6 en 7  (Orgel )

 

Overdenking

Orgelspel

 

Geloofsbelijdenis (Leo Tolstoj)

Ik geloof in God, Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 

Ik geloof dat God in mij is, en dat ik ben in Hem.

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens bestaat in het volbrengen van Gods wil. 

Ik geloof dat het vervullen van Gods wil ten goede komt aan mij en alle mensen.

Ik geloof dat God wil dat alle mensen van hun naasten houden 

en zo met anderen omgaan als zij ook zelf behandeld zouden willen worden.

Ik geloof dat de reden waarom wij leven eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 

Ik geloof dat deze groei in liefde de grootste kracht is 

om het Rijk van God te vestigen op aarde, dan zal er een nieuwe ordening zijn 

waarin menselijkheid, waarachtigheid en solidariteit zullen heersen.                                                        

Amen.

 

Muziek:   Zou ik niet van harte zingen  Lied 903: 1 en 3  (Orgel )

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Laat de woorden die we hoorden   Lied 422: 1, 2 en 3   ( Orgel )

Uitzending en Zegen