We mogen weer!

Vanaf zondag 23 mei is er weer dienst in onze Dorpskerk!

  • Zondag 6 juni is er ook weer gelegenheid om tijdens een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en weer de verbinding te zoeken, die wij zolang gemist hebben! Uiteraard volgens RIVM-regels en zijn we voorzichtig met elkaar.

(meer informatie, <Laatste Nieuws> pagina, op deze site)

Voorganger: Dhr. A Metselaar

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Muziek: Intochtslied: Lied 84, Psalm van de zondag, 1 en 3. (orgel)

Votum, groet

 

Verootmoediging en gebed

Amen.

 Muziek: Lied 107, 1 en 2. (orgel)

 

10 Geboden

Muziek: Lied 806, 1, 2  (orgel)

 

Gebed om de Geest

Amen.

Lezing 1 Schriftlezing: Genesis 1, 1-28.

 

Genesis 4

1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. 16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

 

Muziek: CD God is met ons (Nederland zingt)

Marcus 4: 35-41:

35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

 

Muziek:  Met de boom des levens – (Nederland Zingt)

 

Uitleg.

Muziek:  Lied 695 vers 1 – 2 – 3 (orgel)

 

Muziek/Gebed: Onze Vader in de hemel – (Nederland Zingt)

 

Zegen

 

Muziek:, Lied 415 (orgel)

  Amen, amen, amen !

     Dat wij niet beschamen

     Jezus Christus onze Heer,

     amen, God, uw naam ter eer !