We mogen weer!

Vanaf zondag 23 mei is er weer dienst in onze Dorpskerk!

  • Zondag 6 juni is er ook weer gelegenheid om tijdens een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en weer de verbinding te zoeken, die wij zolang gemist hebben! Uiteraard volgens RIVM-regels en zijn we voorzichtig met elkaar.

(meer informatie, <Laatste Nieuws> pagina, op deze site)

 

Voorganger, Peter den Braanker

Organist: Bert van der Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied:                         Lied 283 (orgel)

 

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Muziek (Psalm van de zondag): Lied 119a: 1 en 4

 

Kyrië-gebed

(na de gesproken gebedsintenties door de voorganger wordt het kyrië gezongen door de organist)

Gloria-lied:                              Lied 103a: 1 en 2 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Leviticus 19: 1 -2 en 9 – 18

Muziek:                                   Lied 680: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:                       Lucas 10: 23 – 37

Muziek:                                   Lied 680: 4 en 5

Preek

Orgelspel

 

Muziek:                                   Lied 340b (orgel) (gemeente gaat staan)

 

Gebeden

Slotlied:                                   Lied 302 (orgel)

 

Zegen

Orgelspel