Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Voorganger: Peter den Braanker

Organist: Bert van der Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied:                         Lied 212 (staande)

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen (Psalm van de zondag): Psalm 43: 3 en 4

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 150a

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Johannes 5: 1 – 18

Zingen:                                    Lied 534

2e Schriftlezing:                       Jesaja 42: 1 – 10

Zingen:                                    Lied 195

Preek

Orgelspel

 

Zingen:                                    Lied 413

 

In Memoriam

Stilte

Zingen:                                    Lied 951

 

Gebeden

Slotlied:                                   Lied 903: 1, 3 en 6 (staande)

 

Zegen

Orgelspel