Voorganger: Ds. H Jumelet uit Erica

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst: 623: 1, 2 en 9 (zittende)

Welkomstwoord en mededelingen

  • Aanvangslied: (staande)  Psalm 62: 1 en 5 ‘Mijn ziel is stil’    

Stilgebed

Bemoediging en groet

  • Zingen: lied 286: 1, 2, 3 + refrein ‘Waar de mensen dwalen’

Verootmoediging

  • Zingen: lied 538: 1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’                    Gebed

1ste schriftlezing: Ezechiel 33: 30-33  NBV

2de schriftlezing: Marcus 11: 1-10  NBV

  • Zingen: lied 550: 1 en 3 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’

Verkondiging

  • Zingen: lied 422: 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden’

Gebeden

  • Slotlied: lied 536: 1, 2, 3 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Zegen

Orgelspel