Op deze avond gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen het Pesach feest vierde. De kleur is wit, als kleur van reinheid, licht en feest.

Muzikale medewerking wordt verleend door:

Greetje Pos – dwarsfluit en Bert van der Klis – orgel.

Liturgie

“Uit Liefde voor jou”

Op deze avond gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen het Pesach feest vierde. Jezus verbond, dat verhaal met zijn eigen leven. Hij wilde de mensen vrij zetten en was bereid zichzelf te geven. Als teken van liefde, Tijdens de maaltijd knielt Jezus neer om de voeten van de leerlingen te wassen. Het is uit liefde voor de mensen Hij laat zien hoe ver hij gaat; Zijn liefde gaat tot het uiterste.

De kleur is wit als kleur van reinheid, licht en feest. Feest is het want het paasfeest is op ‘witte’ donderdag begonnen.

Kaarsen branden in de kerk

Kerkklokken luiden ( 19.30 uur)

Muziek orgel en fluit: Credo

De kaars wordt aangestoken

Gedicht “Rond de paaskaars”

Welkom  

V: Onze hulp is in de naam de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

A: en laat ons weer in vrede leven.

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer

A: Amen

Zingen: 556: 1,4, en 5

Lezing: Matt 26: 6-8, 12-14 

Zingen: 558; 1,3 en 4

Kyriegebed Lied 368d     

Eén keer orgel en fluit, één keer zingen:

Houd mij in leven, wees gij mijn redding,

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

1e intentie

Eén keer orgel en fluit, één keer zingen:

Houd mij in leven, wees gij mijn redding,

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

2e intentie

Eén keer orgel en fluit, één keer zingen:

Houd mij in leven, wees gij mijn redding,

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

3e intentie

Eén keer orgel en fluit, één keer zingen:

Houd mij in leven, wees gij mijn redding,

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

Afsluitende woorden 

Amen.

 

 Zingen: 791:1,3 en 6

 Lezing: Matt 26: 17-20/21

Zingen:  840: 1,2,en 3

Nodiging uit Lezing Matt 26 : 20-26

Vredegroet:
V
: Vrede is het woord dat wij mogen spreken
Vrede is het brood dat wij mogen breken
Brood van leven, wijn van vreugde

A: Leer ons loven geef ons vrede

Wij wensen elkaar vrede toe

Lezing Matt 26 :26,27,29     

Tafelgedicht/gebed door Bert v d Klis

 

Delen en geven

Stilte

Dankgebed:     

Heer,

U gaf ons brood en wijn

Teken van herinnering

U geeft ons geborgenheid

In een wereld vol angst en verdriet

Wilt u ons troosten en moed inspreken

Wij danken U voor Uw goedheid

Amen

Zingen: Lied 704: 1

Lezing: Matt 26:  29,30       

Muzikale meditatie, orgel en fluit:

Bleibet hier (Taizé)

Zingen: Lied 833

Meditatieve tekst Hanna Lam, met orgel en fluit

Liefde is blij zijn een arm om je heen

Liefde is lachen is nooit alleen

Liefde is lopen mijn hand in jou hand

Liefde is hopen is gaan langs het strand

Liefde is samen zijn in wolken en wind

Liefde is samen spelen als ’n kind

Liefde is zingen is wit en is groen

Liefde is zacht is een kus in ’t  plantsoen

Liefde is leven je ademt weer op

Liefde is geven

Is leven met God

Korte Stilte

Zingen: 1005 : 1,2,3,4 en 5

Slotlezing: Matt 26: 30 -31a

Lichten worden gedoofd.

Kaarsen blijven branden.

 In stilte verlaten we de kerk