Lectoren: Ds. Peter den Braanker, Nikki Kos, Bert van der Klis, Sieta Kampen, Petrus Hollenga

We komen in stilte samen.

Liturgie

De kaars wordt aangestoken

Groet:

Voorganger:              In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                 die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:              die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                 en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen: 886:1

Gebed 

Afwisselend luisteren we

naar de lezing uit het Evangelie en muziek

 

– Muziek: Aria  “Ich will Dir mein Herz schenken” nr. 13

Vertaling

Ik wil u mijn hart schenken,
daal erin af, mijn heil.
Ik wil in u verzinken;
als de aarde voor u te klein is,
nou, dan moet u voor mij alleen
meer dan aarde en hemel zijn.

Lezing Matt 26: 30-46

– Muziek: Koraal: “Ich will hier bei Dir stehen” nr. 17

Vertaling

Ik wil hier bij u blijven,
veracht mij toch niet,
u wil ik niet verlaten
wanneer uw hart breekt,
wanneer uw hart verbleekt
in de laatste doodsteek,
dan wil ik u in mijn armen
nemen en in mijn schoot.

Lezing: Matt 26: 47-56  

– Muziek: Aria “Ach nun ist mein Jesu hin” nr. 30

Vertaling

Alt
Ach, nu is mijn Jezus weg.
Koor
Waar is toch je vriend heengegaan,
o mooiste onder de vrouwen?
Alt
Is het mogelijk, zie ik het wel goed?
Koor
Waar is je vriend naartoe gegaan?
Alt
Ach, mijn lam in tijgerklauwen,
ach, waar is mijn Jezus gebleven?
Koor
Wij willen hem wel met jou gaan zoeken.
Alt
Ach, wat moet ik tegen mijn ziel zeggen
als die mij angstig zal vragen,
ach, waar is mijn Jezus gebleven?

Lezing: Matt 26: 57-75  

– Muziek: Koraal “Bin ich gleich von dir gewichen” nr. 40

Vertaling

Al heb ik mij van u afgewend,
ik kom toch weer terug.
Want zijn zoon heeft ons verzoend
door zijn angst en doodspijn.
Ik ontken de schuld niet,
maar uw genade en gunst
zijn veel groter dan de zonde
die ik steeds weer in mezelf aantref.

Lezing: Matt 27: 1-26   

– Muziek: Aria “Gebt mir meinem Jesum wieder” nr. 42

Vertaling

Geef mij mijn Jezus terug!
Kijk, het geld, het moordenaarsloon
gooit de verloren zoon
voor uw voeten neer.

Lezing Matt 27; 27-44   

– Muziek: Koraal “O Haupt voll Blut und wunden” nr. 54

Vertaling

O hoofd vol bloed en wonden,
vol pijn en vol met hoon,
o hoofd, waarop tot spot
een doornenkroon is gedrukt,
o hoofd, anders fraai gesierd
met de hoogste eer en pracht
maar nu ernstig beschimpt,
wees gegroet door mij.

O edel gelaat,
waarvoor anders de hele wereld
vreest en schroomt,
hoe komt u zo bespuwd,
hoe komt u zo bleek,
wie heeft het licht van uw ogen
dat met geen enkel licht te vergelijken is,
zo schandelijk toegetakeld?

Lezing: Matt 27: 45-50  

De Paaskaars wordt gedoofd,

gevolgd door een moment van stilte

– Muziek: Recitatief “Am Abend, da es kühle war”, nr. 64

Lezing: Matt 27: 51-61  

– Muziek: “Wir setzen uns mit Tränen nieder”, nr. 68

Zingen:  Lied 590

In stilte verlaten we de kerk