Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Geert Meendering,

M.m.v. Titus Troelsta – Trompet.

Liturgie

Muziek

1e Schriftlezing:                      Johannes 19: 41 – 20: 10


Lied van de maand (zittend):    Lied 623: 1, 2 en 9

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht en aangestoken

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande):          Lied 630: 1, 3 en 4

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 637

Kyrië-gebed:

Gloria-lied:                              Lied 624

Gebed om de opening van het Woord

2e Schriftlezing:              Psalm 145: 1 – 13

Zingen:                                    Lied 621: 1, 2 en 3

3e Schriftlezing:              Johannes 20: 11 – 18

Zingen:                                    Lied 621: 4 en 5

Preek

Muziek

Zingen:                                    Lied 633

Gebeden

Slotlied:                                   Lied 634

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 416: 3 en 4