Voorganger: Mevr. drs. J. Maatjes – Oosterhesselen,

Organist: Geert Meendering

Liturgie

 Orgelspel

Lied van de maand: Lied 880 (zittend)

‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 67 vers 1 en 2 (uit de nieuwe Psalmberijming)

  1. God geef genade, geef uw zegen` 2. Laat alle volken zich verblijden

toon ons uw stralende gezicht.                      omdat U wereldwijd                   .                                                                                 regeert

Op aarde kent men dan uw wegen;                U zult de landen eerlijk             .                                                                               leiden;

de wereld ziet uw reddend licht.                    elk onrecht wordt door U         .                                                                             gekeerd.

Laat elk volk U prijzen                                 Laat elk volk U prijzen

U de eer bewijzen,                                        U de eer bewijzen,

zeggen: God is goed.                                    zeggen: God is goed

Laat de wereld zingen                                   Laat de wereld zingen

van de grote dingen                                      van de grote dingen

die U deed en doet.                                       die U deed en doet

Bemoediging en groet

Zingen:           Lied: 67 vers 3

  1. De aarde heeft haar oogst gegeven;

God geeft ons zegen dag na dag.

Ook wie in verre landen leven

vereren Hem met diep ontzag.

Laat elk volk U prijzen

U de eer bewijzen,

zeggen: God is goed.

Laat de wereld zingen

van de grote dingen

die U deed en doet.

Kyriëgebed

Glorialied:      Lied 704 vers 1, 2 en 3

Voor het openen van de Bijbel:

Lied: 333 (3x gezongen)

Lezen:            Jesaja 56: 1 t/m 7

Zingen:           Lied: 313 vers 1

Lezen:            Matteüs 16: 21 t/m 28

Zingen:           Lied: 313 vers 2 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Zingen:           Lied: 835 vers 1, 2 en 3

Gebeden

Slotlied:          Lied 841 vers 1 en 2

Zegen/ gezongen Amen

  • Tijdens de dienst is er geen rondgangs-collecte.
  • Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie én voor de kerk.

  • Na de dienst, nodigen wij u uit voor een ontmoeting, onder het genot

van een kopje koffie of thee. Achter in de kerk is er dan gelegenheid om, kennis met elkaar te maken en/of weer

bij te kletsen en te praten.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook

beweegt, allemaal van harte welkom!