Voorganger: Ds. H. Veltman uit Almelo,

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst (zittend):  Lied 664

Welkom en mededelingen

Zingen: aanvangspsalm                                       Psalm 27: 1 en 2

Bemoediging en Groet

 Drempelgebed

 Zingen:                                                               Psalm 27: 7

Kyriegebed

 Zingen:                                                               Lied 657: 1 en 4

Gebed van de zondag

 Lezing                                                        Ezechiël 39: 21- 29

Zingen:                                                     Lied 756: 1, 4, 5 en 6

Lezing                                                        Johannes: 17: 1 – 13

Zingen:                                                     Lied 587:1, 2 en 3

Overdenking

Zingen:                                                               Lied 666: 1 en 2

Danken en Bidden

Slotlied: (staande)                                               Psalm 96: 1, 3 en 6

Zending en Zegen

  • Tijdens de dienst zijn er geen collectes; bij de uitgangen zijn er schalen voor Diaconie én kerk. (gezamenlijke collecte)