Voorganger: Ds. H. Katerberg uit Borger

Organist: Gea Wolters

Liturgie

Örde van dienst zundag 23 april 2023

Veur de dienst: Lied 623: 1, 2 en 9 (Nederlands)

(we blieven zit’n)

Dagzeggen

Begunlied:       Lied 27:1  (stoan)

Votum en groet

 Gebed veur de nood van de wereld

 Zingen: Lied 23c

 Bidden bij het lösdoen van de Schrift

 1e lezing: Jesaja 26:1-8

 Zingen: Lied 175

1.

 

  1.  Wel woont daor dan in die stad,

die stad op de neie eerde?

Een volk dat de Heer anbad

en ’t woord van de Heer Begeerde.

O wachter, doe lös toch de poort

Veur aal wel vertrouwt op zien woord.

  1. Vertrouw op de Heer, vertrouw,

want ieuwig zal Hij oens dragen

Een burcht in de heugte bouwd,

die hef Hij verwoest en verslagen.

De volken die slaaf bent of knecht,

zij kriegt nou heur Goddelijk recht.

  1. Rechtvéerdigen, hier is je stad,

veur wel trouw blef, hier is je starkte.

Een ruumte die vrijheid lat,

een toekomst die gienend bewarkte

as Israëls Heiland allèn,

Hij brengt de verdrukten der hen.

2e lezing: Johannes 20:24-31

Zingen: Lied 912

Overweging

Örgelspeulen

Zingen: Lied 871

Danken en bidden

 Stil bidden en Oeze Vaoder

Lèeste lied:    Lied 650

1.

2.      Gods goedheid is te groot

veur het geluk allén,

zie giet in alle nood

deur hiel het leven hen.

3.      Zie giet as vruchtbaar zaod

met in de groeve deel

umdat zie niet verlat

wel ’t starven valt ten diel.

4.      Umdat zie niet verget

wel godverlaoten bint:

de wèreld hemelsbried

de èerd’ deur God bemind.

5.      De ste-erns hemelhoog

wordt deur dit zaod veural

tot helpers bij de oogst

van goedheid hiel en al.

6      Het zaod, Gods goedheid groot,

het hoge woord, de Heer,

valt in de voor van dood,

valt in de èerde deel.

7      Elkien die God bemint

en op zien goedheid wacht,

de oogst wèeit in de wind

as psallems in de nacht.

Zending en zegen   v. ……allen: amen (3x zungen)