Voorganger: Ds. Harm Veltman

Organist: Gea Wolters

Liturgie:

Orgelspel

Lied van de maand: Lied 528

Welkom/mededelingen

 

Aanvangspsalm (staande)                  Psalm 91: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Zingen                                              Psalm 91: 3

Kyriegebed

Zingen                                              Lied 561: 1 – 5

Gebed van de zondag

Eerste Lezing:                          Genesis 3: 1 – 9

Zingen                                     Lied 944: 1 t/m 4

Tweede Lezing:                       Matteüs 4: 1 – 11

Zingen                                     Lied 538: 1 t/m 4

Overdenking

Zingen                                              Lied 942: 1 t/m 3

Danken en Bidden

Slotlied (staande)                              Lied 418: 1 t/m 4

Zending en Zegen