Voorganger: Dhr. G. Stevens uit Aalden,

Organist: Geert Meendering,

m.m.v. de Zanddorpen Cantorij o.l.v. Jouke Hordijk.

Liturgie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Introductie van de Zanddorpen Cantorij.

Intochtslied (staande)                       Psalm 24 : 1 en 5.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Kyrië, als gebed zingen we             Lied 462 : 1, 2, 4 en 6.

Inleiding van het thema.

Cantorij zingt                           Lied 463 : 1, 2 en 3.                                    Samen de coupletten 4, 5 en 8.

Bijbellezing, Jesaja 12 en hoofdstuk 40 : 1 – 5.

Zingen:                                               Psalm 105 : 1, 3 en 18.

1e Meditatie.

Tussenzang,                   Lied 441 : 1

Vervolg meditatie.

Zingen,                            Lied 441 : 6 en 10.

    2e Meditatie.

Zingen:     Lied 456b : Couplet 1, 2 en 3, allen.

                                    Couplet 4, 5 en 6, cantorij.

Couplet 7 en 8, allen

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Cantorij zingt:                                    Lied 768

Collecte

Slotlied, (staande)                             Lied 834 : 1, 2 en 3.

Zegenbede