Vanaf 16 dec. 2020 (tot nadere berichtgeving) alleen Online Kerkdiensten! 

Voor meer info, klik hieronder voor de -Laatste Nieuwspagina-(blauw gedrukt)

<Corona maatregelen vanaf 16 december 2020>

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied:                Lied 207 (orgel)

 

Bemoediging en groet

 

Muziek CD nr. 1:            “My soul, the King of Heaven”

 

Kyrië-gebed

Muziek:                         Lied 315 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Psalm 40: 1 – 9

Muziek:                         Lied 40: 1 en 7 (orgel)

2e Schriftlezing:              Johannes 2: 13 – 25

Muziek CD nr. 2:            “Christ is made the sure foundation”

Preek

Orgelspel

 

Muziek CD nr. 11:          “Crown Him with many crowns”

Gebeden

 

Slotlied:                         Lied 823: 1, 4 en 5 (orgel)

Zegen

Muziek:                         Lied 419 (orgel)