Vanaf 16 dec. 2020 (tot nadere berichtgeving) alleen Online Kerkdiensten! 

Voor meer info, klik hieronder voor de -Laatste Nieuwspagina-(blauw gedrukt)

<Corona maatregelen vanaf 16 december 2020>

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist Geert Meendering

 

Liturgie

Orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied:                Lied 653: 1, 2 en 3 (orgel)

Bemoediging en groet

Muziek:                         Lied 852 (CD Met hart en ziel II nr. 13)

Kyrië-gebed

Muziek:                         Lied 547: 2, 3, 4 en 5 (met refrein) (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Exodus 16: 9 – 20

Muziek:                         Lied 168 (CD Met hart en ziel II nr. 23)

2e Schriftlezing:              Johannes 6: 1 – 35

Muziek:                         Lied 836: 1, 2 en 3 (orgel)

Preek

Orgelspel

 

Muziek:                         Lied 540 (CD Met hart en ziel II nr. 5)

Gebeden

Slotlied:                         Lied 802: 1, 4, 5 en 6 (met refrein) (orgel)

 

Zegen

 

Muziek:                         Lied 415 (orgel)