Vanaf 16 dec. 2020 (tot nadere berichtgeving) alleen Online Kerkdiensten! 

Voor meer info, klik hieronder voor de -Laatste Nieuwspagina-(blauw gedrukt)

<Corona maatregelen vanaf 16 december 2020>

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied:                Lied 825: 1, 8 en 9 (orgel)

Bemoediging en groet

Muziek:                         Lied 360 van Met hart en ziel CD 2 nr. 12

 

Kyrië-gebed

Muziek:                         Lied 43: 1, 2 en 3 (orgel)

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Johannes 12: 20 – 36

Muziek:                         Lied 319: 1, 5, 6 en 7 (orgel)

2e Schriftlezing:              Johannes 12: 37 – 50

Muziek:                         Lied 156 van Met hart en ziel CD 2 nr. 15

Preek

Orgelspel

 

Muziek:                      Lied 286 van Met hart en ziel CD 1 nr. 7 

 

In Memoriam:

Kaars aansteken – mededeling van overlijden – stilte

 

Gebeden – stilte –            Gezongen Onze Vader (Lied 369b)

                                      van Met hart en ziel CD 2 nr. 16

 

Slotlied:                         Lied 978 (orgel)

Zegen

 

Muziek:                         Lied 905: 3 en 4 (orgel)